nội dung

Lý thuyết Tin học 12 Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ hay, ngắn gọn

Lý thuyết Tin học 12 Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ hay, ngắn gọn

1. Mô hình dữ liệu quan hệ.

• Yếu tố của một hệ CSDL :

   + Cấu trúc dữ liệu

+ Các thao tác, phép toán trên tài liệu
+ Các ràng buộc tài liệu .
• Mô hình tài liệu quan hệ ( gọi tắt là quy mô quan hệ ) được E. F. Codd yêu cầu năm 1970. Trong khoảng chừng ba mươi năm trở lại đây, những hệ CSDL thiết kế xây dựng theo quy mô quan hệ được dùng rất phổ cập .
• Về mặt cấu trúc :
+ Dữ liệu được bộc lộ trong những bảng .
+ Mỗi bảng gồm có những hàng và những cột bộc lộ thông tin về một chủ thể .
+ Các cột biểu lộ những thuộc tính của chủ thể và tên cột thường là tên của thuộc tính .
+ Mỗi hàng bộc lộ cho một thành viên, gồm một bộ những giá trị tương ứng với những cột .
• Về mặt thao tác trên tài liệu :
+ Có thể update tài liệu như thêm, xóa hay sửa bản ghi trong một bảng .
+ Các tác dụng tìm kiếm thông tin qua truy vấn tài liệu có được nhờ thực thi những thao tác trên tài liệu .
• Về mặt những ràng buộc tài liệu : Dữ liệu trong những bảng phải thoả mãn 1 số ít ràng buộc. Chẳng hạn, không được có hai bộ nào trong một bảng giống nhau trọn vẹn .

2. Cơ sở dữ liệu quan hệ

a ) Khái niệm
• Cơ sở tài liệu được thiết kế xây dựng dựa trên quy mô tài liệu quan hệ gọi là cơ sở tài liệu quan hệ .
• Hệ QTCSDL dùng để tạo lập, update và khai thác CSDL quan hệ gọi là hệ QTCSDL quan hệ .
• Miền để chỉ kiểu tài liệu của một thuộc tính .
• Mỗi quan hệ trong CSDL có những đặc trưng chính sau :
• Một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ có những đặc trưng chính sau :
+ Mỗi quan hệ có tên để phân biệt với những quan hệ khác ;

   + Các bộ là duy nhất và không phân biệt thứ tự;

+ Mỗi thuộc tính có tên phân biệt và không phân biệt thứ tự ;
+ Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức tạp .
• Một số hệ QTCSDL : Microsoft, Access, Microsoft SQL Sever, …
b ) Ví dụ
• Để quản lí việc học viên mượn sách ở trường, thư viện cần có thông tin về :
+ Tình hình mượn sách
+ Các học viên có thẻ mượn sách
+ Sách có trong thư viện
c ) Khóa và link giữa những bảng
• Khóa
+ Không có hai hàng nào trong một bảng tương ứng bằng nhau trên toàn bộ những thuộc tính .
+ Trong một bảng, tập thuộc tính được miêu tả gọi là khoá của một bảng .
• Khóa chính
+ Một bảng hoàn toàn có thể có nhiều khóa. Trong những khóa của một bảng người ta thường chọn ( chỉ định ) một khóa làm khoá chính ( primary key ) .
+ Trong một hệ QTCSDL quan hệ, khi nhập tài liệu cho một bảng, giá trị của mọi bộ tại khóa chính không được để trống .
+ Các hệ QTCSDL quan hệ trấn áp điều đó và bảo vệ sự đồng nhất tài liệu, tránh trường hợp thông tin về một đối tượng người tiêu dùng Open hơn một lần sau những update tài liệu. Trong quy mô quan hệ, ràng buộc như vậy về tài liệu còn được gọi là ràng buộc toàn vẹn thực thể ( hay gọi ngắn gọn là ràng buộc khóa ) .
• Lưu ý :
+ Mỗi bảng có tối thiểu một khóa. Việc xác lập khoá phụ thuộc vào vào quan hệ lôgic của những tài liệu chứ không phụ thuộc vào vào giá trị những tài liệu .
+ Nên chọn khoá chính là khoá có ít thuộc tính nhất .
• Liên kết : thực ra sự link giữa những bảng được xác lập dựa trên thuộc tính khóa .

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 12 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

bai-10-co-so-du-lieu-quan-he.jsp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *