Câu hỏi:

Trong dao động điều hoà:

A. tốc độ đổi khác điều hòa cùng pha với li độ .
B. tần suất biến hóa điều hòa trễ pha π / 2 so với tốc độ .

C. vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha π/2 so với li độ.

Bạn đang đọc: Trong dao động điều hoà

D. vận tốt biến hóa điều hòa trễ pha π / 2 so với li độ .

Đáp án đúng C.

Trong dao động điều hòa tốc độ biến hóa điều hòa sớm pha π / 2 so với li độ, nguyên do là có công thức cosφ = sin ( π / 2 – φ ), vận dụng so sánh vào những phương trình của tốc độ và li độ .

Giải thích lý do chọn đáp án C:

Trong đời sống, tất cả chúng ta thường gặp phải những hiện tượng kỳ lạ như chiếc thuyền nhấp nhô tại chỗ neo, dây đàn ghita rung động, màng trống rung động … đây là những ví dụ về vật dao động. Nếu quan sát hoạt động của những vật ấy, tất cả chúng ta thấy chúng đều hoạt động qua lại quanh một vị trí đặc biệt quan trọng, gọi là vị trí cân đối, đó thường là vị trí của vật khi đứng yên. Chuyển động như vậy gọi là dao động cơ .
Dao động cơ của một vật hoàn toàn có thể là tuần hoàn hoặc không tuần hoàn. Nếu sau những khoảng chừng thời hạn bằng nhau, vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ thì dao động của vật đó là tuần hoàn. Dao động tuần hoàn có mức độ phức tạp khác nhau, dao động tuần hoàn đơn thuần nhất là dao động điều hòa .

Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian.

Phương trình của dao động điều hòa là x = Acos ( ωt + φ )
Trong đó :
+ x là li độ của dao động .
+ A là biên độ dao động. Nó là độ lệch cực lớn của vật. Vì vậy biên độ dao động là một số dương .
+ ( ωt + φ ) là pha của dao động tại thời gian t. Nó có đơn vị chức năng là radian ( rad ) .

Với một biên độ đã cho thì pha là đại lượng xác định vị trí và chiều chuyển động của vật tại thời điểm t.

+ φ là pha bắt đầu của dao động, có giá trị nằm trong khoảng chừng từ – π đến + π .
Trong giao động điều hòa, tốc độ là đạo hàm của li độ theo thời hạn, theo đó có phương trình : v = x ’ = – ωAsin ( ωt + φ )
Từ công thức : cosφ = sin ( π / 2 – φ ), so sánh những phương trình của tốc độ ( v ) và li độ ( x ) hoàn toàn có thể thấy : tốc độ biến hóa điều hòa sớm pha π / 2 so với li độ trong dao động điều hòa .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.