THUYẾT ELECTRON

Nội dung chính

  • 1. Định luật bảo toàn điện tích
  • 2. Các khái niệm cơ bản
  • 3. Kỹ năng giải bài tập
  • Video liên quan

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH

I. Thuyết êlectron

1. Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. 

– Nguyên tử cấu trúc gồm một hạt nhân mang điện dương nằm ở TT và những êlectron mang điện âm hoạt động xung quanh. Hạt nhân có cấu trúc gồm hai loại hạt là notron không mang điện và proton mang điện tích dương ( Hình 2.1 ) .Trong một hệ cô lập về điện là+ Êlectron có điện tích là e = – 1,6. 10-19 C và khối lượng là me = 9,1. 10-31 kg .+ Proton có điện tích là q = + 1,6. 10-19 C và khối lượng là mp = 1,6. 10-27 kg .+ Khối lượng của notron giao động bằng khối lượng của proton .- Số proton trong hạt nhân bằng số êlectron quay xung quanh hạt nhân nên độ lớn điện tích dương của hạt nhân bằng độ lớn điện tích âm của êlectron .- Điện tích của êlectron và điện tích của proton là điện tích nhỏ nhất mà ta hoàn toàn có thể có được. Vì vậy ta gọi chúng là những điện tích nguyên tố ( âm hoặc dương ) .

2. Thuyết êlectron

– Thuyết dựa vào sự cư trú và chuyển dời của những electron để lý giải những hiện tượng kỳ lạ điện và đặc thù điện gọi là thuyết electron .- Nội dung : + Êlectron hoàn toàn có thể rời khỏi nguyên tử để vận động và di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Nguyên tử bị mất electron sẽ trở thành một hạt mang điện dương gọi là ion dương .+ Một nguyên tử trung hòa hoàn toàn có thể nhận them một electron để tạo thành một hạt mang điện âm gọi là ion âm .+ Sự cư trú và chuyển dời của những electron tạo nên những hiện tượng kỳ lạ về điện và đặc thù điện muôn màu muôn vẻ của tự nhiên .

II. Vận dụng

1. Vật (chất) dẫn điện và vật (chất) cách điện.

– Điện tích tự do là điện tích hoàn toàn có thể chuyển dời từ điểm này đến điểm khác trong phạm vi thể tích của vật dẫn .- Vật dẫn điện là vật có chứa những điện tích tự do .

Ví dụ: Kim loại có chứa các electron tự do, các dung dịch axit, bazo, muối … có chứa các ion tự do. Chúng đều là các chất dẫn điện.

– Vật ( chất ) cách điện là vật ( chất ) không chứa những điện tích tự do .

Ví dụ: Không khí khô, dầu, thủy tinh, sứ, cao su, nhựa, … Chúng đều là những chất cách điện.

2. Sự nhiễm điện do tiếp xúc

Nếu cho một vật chưa nhiễm điện tiếp xúc với một vật nhiễm điện thì nó sẽ nhiễm điện cùng dấu với vật đó. Đó là sự nhiễm điện do tiếp xúc .Trong một hệ cô lập về điện là

3. Sự nhiễm điện do hưởng ứng.

Đưa một quả cầu A nhiễm điện dương lại gần đầu M của thanh sắt kẽm kim loại MN trung hòa về điện ( hình 2.3 ). Ta thấy đầu M nhiễm điện âm, còn đầu N nhiễm điện dương. Sự nhiễm điện của thanh sắt kẽm kim loại MN là sự nhiễm điện do hưởng ứng ( hay hiện tượng kỳ lạ cảm ứng tĩnh điện ) .Trong một hệ cô lập về điện làTóm lại nhiễm điện do hưởng ứng là : Đưa một vật nhiễm điện lai gần nhưng không chạm vào vật dẫn khác trung hòa về điện. Kết quả là hai đầu của vật dẫn bị nhiễm điện trái dấu. Đầu của vật dẫn ở gần vật nhiễm điện thì mang điện tích trái dấu với vật nhiễm điện .

4. Giải thích các hiện tượng nhiễm điện.

Sự nhiễm điện do cọ xát : Khi hai vật cọ xát, electron di dời từ vật này sang vật khác, dẫn tới một vật thừa electron và nhiễm điện âm, còn một vật thiếu electron và nhiễm điện dương. Sự nhiễm điện do tiếp xúc : Khi vật không mang điện tiếp xúc với vật mang điện, thì electron hoàn toàn có thể di dời từ vật này sang vật khác làm cho vật không mang điện khi trước cũng bị nhiễm điện theo .Sự nhiễm điện do hưởng ứng : Khi một vật bằng sắt kẽm kim loại được đặt gần một vật đã nhiễm điện, những điện tích ở vật nhiễm điện sẽ hút hoặc đẩy electron tự do trong vật bằng sắt kẽm kim loại làm cho một đầu của vật này thừa electron, một đầu thiếu electron. Do vậy, hai đầu của vật bị nhiễm điên trái dấu .

III. Định luật bảo toàn điện tích.

– Hệ cô lập về điện là hệ vật không có trao đổi điện tích với những vật khác ngoài hệ .- Nội dung định luật :Trong một hệ vật cô lập về điện, tổng đại số của những điện tích là không đổi .

Sơ đồ tư duy về thuyết electron, định luật bảo toàn điện tích

Trong một hệ cô lập về điện là

nội dung

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

Toán Hóa học Toán Toán Hóa học Xem thêm … Trang chủ Sách ID Khóa học không lấy phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Theo định luật bảo toàn điện tích, trong một hệ cô lập về điện thì
A.tổng những điện tích dương luôn bằng trị tuyệt đối của tổng những điện tích âm. B.

số hạt mang điện tích dương luôn bằng số hạt mang điện tích âm.

C.tổng đại số những điện tích trong hệ luôn bằng không. D.tổng đại số những điện tích trong hệ luôn bằng hằng số. Câu hỏi : Theo định luật bảo toàn điện tích thì trong một hệ cô lập về điện đại lượng nào sau đây là không đổi ?
A. Khoảng cách giữa những điện tích
B. Tích độ lớn của những điện tích
C. Độ lớn mỗi điện tích
D. Tổng đại số những điện tích
Trả lời :

Đáp án đúng: D. Tổng đại số các điện tích

Theo định luật bảo toàn điện tích thì trong một hệ cô lập về điện tổng đại số những điện tích là không đổi

Cùng Top lời giải tìm hiểu về bài học này nhé!

1. Định luật bảo toàn điện tích

– Trong một hệ cô lập ( nghĩa là hệ không trao đổi điện tích với những hệ khác ) về điện thì tổng đại số điện tích trong hệ là một hằng số
Q1 + Q2 + ……. = Q1 ‘ + Q2 ‘ + ……..
Trongđó Q1 ; Q2làđiện tích trước tương tác
Q. ‘ 1 ; Q ‘ 2 làđiện tích sau tương tác
– Khi cho quả cầu nhiễm điện dương tiếp xúc với một quả cầu tích điện âm thì sau khi tiếp xúc hai quả cầu sẽ hoàn toàn có thể cùng nhiễm điện dương hoặc cùng nhiễm điện âm, hoặc sẽ trung hòa về điện .
– Giải thích :
Có thể xem hai quả cầu là hệ cô lập về điện và sau khi tiếp xúc những quả cầu sẽ nhiễm điện giống nhau, nên nếu tổng đại số của hai quả cầu
– Là một số ít dương thì sau khi tiếp xúc hai quả cầu sẽ nhiễm điện dương
– Là một số ít âm thì sau khi tiếp xúc hai quả cầu sẽ nhiễm điện âm
– Bằng 0 thì sau khi tiếp xúc hai quả cầu sẽ trung hòa về điện

2. Các khái niệm cơ bản

* Vật dẫnđiện và vật cáchđiện

– Vật dẫn điện là vật có chứa những điện tích tự do .
– Vật cách điện là vật không chứa những electron tự do .
– Sự phân biệt vật dẫn điện và vật cách điện chỉ là tương đối .

* Sự nhiễmđiện do tiếp xúc

– Nếu cho một vật tiếp xúc với một vật nhiễm điện thì nó sẽ nhiễm điện cùng dấu với vật đó .

* Sự nhiễm diện do hưởngứng

– Ta triển khai quy trình đưa một quả cầu A nhiễm điện dương lại gần đầu M của một thanh sắt kẽm kim loại MN trung hoà về điện thì đầu M nhiễm điện âm còn đầu N nhiễm điện dương .

3. Kỹ năng giải bài tập

Dạng 1:Tính số electron thừa (thiếu), tính điện tích của vật.

Một điện tích bất kỳ :

Dạng 2:Tính điện tích của mỗi vật sau khi tiếp xúc.

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích

Bài tập vận dụng:

Câu1:Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Trong các nhận định sau, nhận định nào không đúng?

A. Proton mang điện tích là + 1,6. 10-19 C .
B. Khối lượng notron xê dịch khối lượng proton .

C. Tổng số hạt proton và notron trong hạt nhân luôn bằng số electron quay xung quanh nguyên tử.

D. Điện tích của proton và điện tích của electron gọi là điện tích nguyên tố .

Hướng dẫn:

Trong một nguyên tử thì tổng số hạt proton = số electron .

Câu2:Hạt nhân của một nguyên tử oxi có 8 proton và 9 notron, số electron của nguyên tử oxi là

A. 9 .
B. 16 .
C. 17 .

D. 8

Hướng dẫn:

Trong một nguyên tử thì số proton = số electron ⇒ số electron của nguyên tử oxi là 8 e .

Câu3:Hai quả cầu kim loại giống nhau mang điện tích q1 và q2 với |q1| = |q2|, đưa chúng lại gần thì chúng hút nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi sau đó tách ra thì mỗi quả cầu sẽ mang điện tích

A. q = q1 .

B. q = 0.

C. q = 2 q1 .
D. q = 0,5 q1 .

Hướng dẫn:

Vì hai điện tích đưa lại gần thì hút nhau ⇒ 2 điện tích trái dấu .
Theo bài ra có độ lớn hai điện tích bằng nhau ⇒ q1 = – q2 .
⇒ Cho hai điện tích tiếp xúc thì khi tách ra thì mỗi quả mang điện tích là

Câu4:Một thanh thép mang điện tích -2,5.10-6 C, sau đó nó lại được nhiễm điện để có điện tích 5,5.10-6 C. Trong quá trình nhiễm điện lần sau, thanh thép đã

A. nhận vào 1,875. 1013 electron .
B. nhường đi 1,875. 1013 electron .

C. nhường đi 5.1013 electron.

D. nhận vào 5.1013 electron .

Hướng dẫn:

Thanh thép đang mang điện tích – 2,5. 10-6 để có điện tích 5,5. 10-6 thì thanh thép đã mất đi 5,5. 10-6 – ( – 2,5. 10-6 ) = 8.10 – 6C .
⇒ Thanh thép đã nhường đi

Câu5:Nếu nguyên tử oxi bị mất hết electron nó mang điện tích

A. + 1,6. 10-19 C .
B. – 1,6. 10-19 C .

C. +12,8.10-19 C.

D. – 12,8. 10-19 C .

Hướng dẫn:

Nguyên tử có 8 electron nên khi mất hết e thì nguyên tử mang điện tích dương với độ lớn :
| q | = n. | e | = 8.1,6. 10-19 = 1,28. 10-18 = C. + 12,8. 10-19 C .

Câu6:Hai quả cầu nhỏ giống hệt nhau bằng kim loại A và B đặt trong không khí, có điện tích lần lượt là q1 = -3,2.10-7C, q2 = 2,4.10-7C, cách nhau một khoảng 12 cm. Cho hai quả cầu tiếp xúc điện với nhau rồi đặt về chỗ cũ. Lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu đó là:

A. 10-4 N

B. 10-3 N

C. 10N
D. 1N

Hướng dẫn:

Khi cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi tách chúng ra thì điện tích của mỗi quả cầu sau này là

Lực tương tác giữa chúng giờ đây là lực hút

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *