• CÔNG NHẬN

Đại học Bách khoa Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo Nước Ta cấp phép hoạt động giải trí. Hoàn thành những khóa đào tạo và giảng dạy trong chương trình của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ được cấp bằng theo lao lý của Bộ giáo dục và Đào tạo Nước Ta .

  • KIỂM ĐỊNH

Tự kiểm định
Ban Giám hiệu trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã ký quyết định hành động số 1578 – QĐ-ĐHBK-TCCB vào tháng 10/2008 về việc xây dựng Trung tâm Đảm bảo chất lượng ( Tên tiếng Anh : Center for Quality Assurance – CEQUA ) để triển khai những tiềm năng bảo vệ chất lượng giáo dục và nghiên cứu và điều tra khoa học của nhà Trường trong quá trình mới .

Kiểm định ngoài

Bạn đang đọc: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ động triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và khẳng định chất lượng đào tạo thông qua việc kiểm định và đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA. Đây đồng thời cũng là minh chứng cho những nỗ lực của Trường và hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng của tất cả các chương trình đào tạo đạt mức cao theo các tiêu chuẩn kiểm định khu vực hoặc quốc tế trong chiến lược phát triển giai đoạn 2017 – 2025.

Tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng cấp cao về nhìn nhận nghiên cứu và điều tra và giáo dục đại học Pháp ( HCERES ) đã triển khai nhìn nhận và kiểm định chất lượng những chương trình giảng dạy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau chuyến khảo sát sơ bộ của Đoàn chuyên viên HCERES, Trường đã sẵn sàng chuẩn bị báo cáo giải trình tự nhìn nhận được thiết kế xây dựng trên cơ sở bộ tiêu chuẩn gồm 6 nghành, 17 tiêu chuẩn, 29 tiêu chuẩn dùng cho nhìn nhận những cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu và điều tra ở quốc tế, những bản hướng dẫn của HCERES .
Trong số những chương trình giảng dạy link với những đối tác chiến lược quốc tế, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có ba chương trình kỹ sư chất lượng cao ( PFIEV ) do nhà nước Cộng hòa Pháp hỗ trợ vốn theo Nghị định thư giữa nhà nước Nước Ta và nhà nước Pháp ký ngày 12/11/1997 và mở màn tiến hành năm 1999. Các chương trình đào tạo và giảng dạy này đã được Ủy ban văn bằng kỹ sư Pháp ( CTI ) nhìn nhận và công nhận ở những tiến trình 2004 – 2010 ; 2010 – năm nay. Tháng 3/2016, CTI đã cử đoàn chuyên viên sang Nước Ta nhìn nhận và công nhận bằng kỹ sư của chương trình PFIEV quy trình tiến độ sau năm nay .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *