(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L9 KH A 3 2017

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (129.42 KB, 4 trang )

TRUNG TÂM DẠY – HỌC THÊM
PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU
153 Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 9 KHÓA III – 2017
Từ 05/09/2017 đến 03/01/2018
Học phí từ 1.600.000đ đến 3.200.000đ/môn/khóa tùy theo môn.
Lớp học giới hạn sĩ số học sinh – Học sinh có thể đăng ký và đóng học phí theo môn
Ghi danh từ 22/07/2017
ĐỊA ĐIỂM HỌC: TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU
LỚP

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

TOÁN KC1
(Hình học)

9 KC1

HÓA KC
(3 tiết)

(Không chuyên)
TỐI

VĂN KC1
(4 tiết)

17h45 – 20h

17h45 – 21h

C. Liên

C. Mỹ Linh

ANH KC1
(4 tiết)

(2 tiết)

TOÁN KC1

17h45 – 19h15

(Đại số)

T. Khánh Tùng

17h45 – 21h

(3 tiết)

C. Mỹ Phương

17h45 – 20h
T. Trọng Thanh

CN

LỚP

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN
TOÁN KC2
(Hình học)

SÁNG

(2 tiết)
7h – 8h30
T. Văn Giang

LỚP
9KC2
TOÁN KC2

(Không
chuyên)
TỐI

VĂN KC2

LÝ KC

(4 tiết)

(3 tiết)

17h45 – 21h

17h45 – 20h

C. Kim Loan

(Đại số)
(3 tiết)
17h45 – 20h

T. Châu Huy
T. Lâm Hưng

LỚP

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN
VĂN CH

LÝ CH

(4 tiết)

(4 tiết)

SÁNG

7h30 – 10h45 7h30 – 10h45

LỚP 9

C. Hồng Liên

CH
Chuyên

TỐI

ANH CH

TOÁN CH

HÓA CH

SINH CH

TOÁN CH

(4 tiết)

(Hình học)

(4 tiết)

(4 tiết)

(Đại số)

17h45 – 21h

(3 tiết)

17h45 – 21h

17h45 – 21h

(3 tiết)

C. Mỹ Phương

17h45 – 20h

T. Công Tránh

C. Đan San

17h45 – 20h

T. Trọng Thanh

Lưu ý: Môn Toán KC: 5 tiết, Toán CH : 6 tiết/tuần;
Văn (KC, CH), Anh (KC, CH), Lý CH, Hóa CH, Sinh: 4
tiết/ tuần
Lý KC, Hóa KC: 3 tiết/tuần
Có chế độ miễn giảm học phí (liên hệ VP Trung Tâm)

T. Kim Hoàng

T. Lâm Hưng

Sau khi đăng ký không được rút học phí hoặc đổi lớp
Email: hocthem.ptnk@gmail.com
Facebook: hocthemthptnk@gmail.com
Website: hocthemptnk.com
SĐT liên hệ: 028. 3957 2477

KẾ HOẠCH DẠY – HỌC THÊM PTNK NĂM HỌC 2017 – 2018
Để tiện việc thu xếp kế hoạch Dạy và Học của quí thầy, cô và các em học sinh tại trung tâm, Trung tâm Dạy – Học thêm
Phổ thông Năng khiếu thông báo cho quí thầy cô và quí phụ huynh, học sinh của trung tâm kế họach Dạy – Học thêm năm học
2017 – 2018 như sau:
I. LỊCH GIẢNG DẠY: Trung tâm sẽ khai giảng các khóa học như sau:
Lớp 9: Khóa dài hạn từ 05/09/2017 đến 25/05/2018 được chia thành 2 học kỳ:
Từ 05/09/2017 – 10/12/2017
Đi học
KỲ III – 2017
Từ 05/09/2017 – 03/01/2018
( 17 tuần)

KỲ I – 2018
Từ 04/01/2018 – 25/05/2018
(21 tuần)

Tuần từ 04/12 đến 10/12/2017

Kiểm tra cuối kỳ

Từ 11/12/2017 – 16/12/2017

Nghỉ thi học kỳ

Từ 17/12/2017 – 23/12/2017

Đi học

Từ 24/12/2017 – 03/01/2018

Nghỉ Noel + Tết dương lịch

Từ 04/01/2018 – 07/02/2018

Đi học

Từ 08/02/2018 – 25/02/2018

Nghỉ Tết âm lịch

Từ 26/02/2018 – 25/05/2018

Đi học

Ngày31/03 & 01/04/2018

Thi thử lần 1 vào Phổ thông Năng khiếu và các
trường chuyên

Ngày 25/04/2018

Nghỉ giỗ tổ HùngVương

Ngày 30/04 & 01/05/2018
Từ 02/05/2018 – 25/05/2018
Ngày 05&06/05/2018

Nghỉ 30/4 & 01/05
Luyện thi Phổ thông Năng khiếu và các trường chuyên
Thi thử lần 2 vào Phổ thông Năng khiếu và các
trường chuyên

Chú ý: Môn Lý và Hóa không chuyên sẽ kết thúc vào ngày 24/04/2018.

( Không chuyên ) TỐIVĂN KC1 ( 4 tiết ) 17 h45 – 20 h17h45 – 21 hC. LiênC. Mỹ LinhANH KC1 ( 4 tiết ) ( 2 tiết ) TOÁN KC117h45 – 19 h15 ( Đại số ) T. Khánh Tùng17h45 – 21 h ( 3 tiết ) C. Mỹ Phương17h45 – 20 hT. Trọng ThanhCNLỚPThứ 2T hứ 3T hứ 4T hứ 5T hứ 6T hứ 7CNTO ÁN KC2 ( Hình học ) SÁNG ( 2 tiết ) 7 h – 8 h30T. Văn GiangLỚP9KC2TOÁN KC2 ( Khôngchuyên ) TỐIVĂN KC2LÝ KC ( 4 tiết ) ( 3 tiết ) 17 h45 – 21 h17h45 – 20 hC. Kim Loan ( Đại số ) ( 3 tiết ) 17 h45 – 20 hT. Châu HuyT. Lâm HưngLỚPThứ 2T hứ 3T hứ 4T hứ 5T hứ 6T hứ 7CNV ĂN CHLÝ CH ( 4 tiết ) ( 4 tiết ) SÁNG7h30 – 10 h45 7 h30 – 10 h45LỚP 9C. Hồng LiênCHChuyênTỐIANH CHTOÁN CHHÓA CHSINH CHTOÁN CH ( 4 tiết ) ( Hình học ) ( 4 tiết ) ( 4 tiết ) ( Đại số ) 17 h45 – 21 h ( 3 tiết ) 17 h45 – 21 h17h45 – 21 h ( 3 tiết ) C. Mỹ Phương17h45 – 20 hT. Công TránhC. Đan San17h45 – 20 hT. Trọng ThanhLưu ý : Môn Toán KC : 5 tiết, Toán CH : 6 tiết / tuần ; Văn ( KC, CH ), Anh ( KC, CH ), Lý CH, Hóa CH, Sinh : 4 tiết / tuầnLý KC, Hóa KC : 3 tiết / tuầnCó chính sách miễn giảm học phí ( liên hệ VP Trung Tâm ) T. Kim HoàngT. Lâm HưngSau khi ĐK không được rút học phí hoặc đổi lớpEmail : hocthem.ptnk@gmail.comFacebook : hocthemthptnk@gmail.comWebsite : hocthemptnk. comSĐT liên hệ : 028. 3957 2477K Ế HOẠCH DẠY – HỌC THÊM PTNK NĂM HỌC 2017 – 2018 Để tiện việc sắp xếp kế hoạch Dạy và Học của quí thầy, cô và những em học viên tại TT, Trung tâm Dạy – Học thêmPhổ thông Năng khiếu thông tin cho quí thầy cô và quí cha mẹ, học viên của TT kế họach Dạy – Học thêm năm học2017 – 2018 như sau : I. LỊCH GIẢNG DẠY : Trung tâm sẽ khai giảng những khóa học như sau : Lớp 9 : Khóa dài hạn từ 05/09/2017 đến 25/05/2018 được chia thành 2 học kỳ : Từ 05/09/2017 – 10/12/2017 Đi họcKỲ III – 2017T ừ 05/09/2017 – 03/01/2018 ( 17 tuần ) KỲ I – 2018T ừ 04/01/2018 – 25/05/2018 ( 21 tuần ) Tuần từ 04/12 đến 10/12/2017 Kiểm tra cuối kỳTừ 11/12/2017 – 16/12/2017 Nghỉ thi học kỳTừ 17/12/2017 – 23/12/2017 Đi họcTừ 24/12/2017 – 03/01/2018 Nghỉ Noel + Tết dương lịchTừ 04/01/2018 – 07/02/2018 Đi họcTừ 08/02/2018 – 25/02/2018 Nghỉ Tết âm lịchTừ 26/02/2018 – 25/05/2018 Đi họcNgày31 / 03 và 01/04/2018 Thi thử lần 1 vào Phổ thông Năng khiếu và cáctrường chuyênNgày 25/04/2018 Nghỉ giỗ tổ HùngVươngNgày 30/04 và 01/05/2018 Từ 02/05/2018 – 25/05/2018 Ngày 05 và 06/05/2018 Nghỉ 30/4 và 01/05 Luyện thi Phổ thông Năng khiếu và những trường chuyênThi thử lần 2 vào Phổ thông Năng khiếu và cáctrường chuyênChú ý : Môn Lý và Hóa không chuyên sẽ kết thúc vào ngày 24/04/2018 .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *