Giáo án Truyện Xe lu – Xe ca

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (108.61 KB, 4 trang )

GIÁO ÁN
HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VĂN HỌC
Chủ đề: Giao thông
Đề tài: Truyện “Xe lu và Xe ca”
Lứa tuổi: 3 – 4 tuổi
Thời gian: 15 – 20 phút
Giáo sinh thực hiện: Nguyễn Minh Thúy

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
– Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật. Hiểu nội dung truyện. Trẻ trả lời được các
câu hỏi của cô to, rõ, nói được câu đối thoại trong câu chuyện. Giáo dục trẻ biết
yêu thương tôn trọng giúp đỡ các bạn, không chê bai coi thường bạn.
II. CHUẨN BỊ:
Chuẩn bị của giáo viên
Chuẩn bị của sinh viên
– Tranh minh họa truyện “Xe lu và xe
– Giáo án điện tử “Xe lu và xe ca”.
ca”
– Mô hình minh họa truyện “Xe lu và
– Giáo án điện tử “Xe lu và xe ca”.
xe ca”
– Mũ xe lu, mũ xe ca.
– Đoạn băng về các PTGT.
– Nhạc bài hát: “Em tập lái ô tô”, “Em – Mũ xe lu, mũ xe ca.
đi qua ngã tư đường phố”.
– Nhạc bài hát: “Nhớ lời cô dặn”, “Em
tập lái ô tô”.
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VÊN
1. Ổn định:

1. Ổn định:
– Cô tập trung trẻ lại. Cả lớp cùng tập – Cô và trẻ cùng hát bài “Nhớ lời cô
lái xe đi chơi theo nhạc bài hát “Em dặn”
tập lái ô tô”.
– Cho trẻ xem đoạn băng về các PTGT
và trò chuyện.
2. Nội dung:
2. Nội dung:
– Các con vừa làm gì đó?
– Các con vừa được xem gì nào?
– À! Cô cũng biết có một câu chuyện – Vậy trong đoạn băng có những loại
kể về các loại xe đấy. Đó là câu xe gì?
chuyện “Xe lu và xe ca”.
– À! Cô cũng biết có một câu chuyện
– Để biết được nội dung câu chuyện, kể về các loại xe đấy. Đó là câu chuyện

các con hãy ngồi xuống và nghe cô kể “Xe lu và xe ca”.
nhé.
– Để biết được nội dung câu chuyện,
các con hãy ngồi xuống và nghe cô kể
nhé.
* Cô kể chuyện:
∗ Cô kể chuyện:
+ Cô kể lần 1: Kết hợp với tranh
+ Cô kể lần 1: Kết hợp PP
minh họa
– Cô vừa kể chuyện gì?
– Câu chuyện cô vừa kể tên gì?
– Trong truyện có những ai?

– Trong truyện có những loại xe nào?
* Tóm lại câu chuyện: Có một
+ Cô và trẻ hát “Em tập lái ô tô”,
chiếc xe lu và một chiếc xe ca. Xe lu làm động tác theo bài hát,
có dáng vẻ thô kệch, xe ca có bề ngoài
+ Cô kể lần 2: Cô kể kết hợp mô
gọn gàng phóng nhanh vun vút.Thấy
hình.
* Đàm thoại:
vậy xe ca chế nhạo xe lu và đã phóng
lên trước bỏ lại xe lu ở đằng sau. – Xe lu có dáng vẻ như thế nào? Xe ca
Nhưng tới một quãng đường bị hỏng có dáng vẻ như thế nào?
xe ca không thể đi qua được phải nhờ – Xe ca đã chế nhạo xe lu như thế nào?
tới xe lu.từ đó xe ca đã hiểu ra và – Khi gặp quãng đường bị hỏng xe ca
có đi được không? Xe ca đã làm gì?
không chế nhạo xe lu nữa.
– Xe lu đã làm gì để cho đoạn đường
+ Cô và trẻ cùng bắt chước làm
động tác di chuyển của xe lu và bằng phẳng?
– Cuối cùng xe ca đã hiểu ra được điều
xe ca.
+ Cô kể lần 2: Cô kể kết hợp màn gì?
hình tivi.
* Tóm lại câu chuyện: Có một chiếc
∗ Đàm thoại:
xe lu và một chiếc xe ca. Xe lu có dáng
– Xe lu có dáng vẻ như thế nào?
vẻ thô kệch, xe ca có bề ngoài gọn
– Xe ca có dáng vẻ như thế nào?
gàng phóng nhanh vun vút.Thấy vậy

– Xe ca chế nhạo xe lu ra sao?
xe ca chế nhạo xe lu và đã phóng lên
– Tới một quãng đường bị hỏng thì có trước bỏ lại xe lu ở đằng sau. Nhưng
truyện gì xảy ra?
tới một quãng đường bị hỏng xe ca
– Nhờ có xe gì mà xe ca mới có thể đi không thể đi qua được phải nhờ tới xe
qua được?
lu.từ đó xe ca đã hiểu ra và không chế
– Từ đó xe ca còn chế nhạo xe lu nữa nhạo xe lu nữa.
không?
– Qua câu chuyện các con học tập được
* Giáo dục trẻ: Các con ạ mỗi loại điều gì?
phương tiện giao thông đều có tác
* Giáo dục trẻ: Mỗi loại xe đều có

dụng riêng của nó, tất cả đều có ích
cho con người. Qua câu truyện “Xe lu
và xe ca” chúng mình phải biết đoàn
kết không được chế nhạo bạn các con
nhớ chưa nào?
∗ Cùng làm các nhân vật:
– Cô sẽ cho các con thể hiện lại các
nhân vật trong truyện nhé!
– Cho trẻ chia làm hai nhóm đi lấy mũ
đội làm các nhân vật.
– Cô là người dẫn truyện, trẻ làm theo
lời kể của cô.
– Cho trẻ chơi.
3. Kết thúc:

– Cô và trẻ vận động theo bài hát “Em
đi qua ngã tư đường phố”.

tác dụng khác nhau, mỗi bạn đều có
một khả năng khác nhau. Qua câu
truyện “Xe lu và xe ca” chúng mình
phải biết đoàn kết không được chế
nhạo bạn nha các con!
∗ Cùng làm các nhân vật:
– Cô sẽ cho các con thể hiện lại các
nhân vật trong truyện nhé!
– Cho trẻ chia làm hai nhóm đi lấy mũ
đội làm các nhân vật.
– Cô là người dẫn truyện, trẻ làm theo
lời kể của cô.
– Cho trẻ chơi.
3. Kết thúc:
– Cô nhận xét, động viên, khuyến khích
trẻ.

Giáo viên hướng dẫn

Giáo sinh thực tập

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Nguyễn Minh Thúy

Truyện: Xe lu và xe ca

Có một chiếc xe lu và một chiếc xe ca cùng đi trên một con đường. Xe lu
dáng vẻ thô kệch, lăn từng bước chậm chạp, còn xe ca có bề ngoài gọn gàng,
phóng nhanh vun vút. Thấy vậy xe ca chế nhạo xe lu:
– Xe lu ơi! Cậu đi chậm như rùa ấy! Hãy xem tớ đây này!
Nói rồi, xe ca phóng vụt lên, bỏ xe lu ở lại đằng sau. Xe ca tưởng mình
thế là giỏi lắm.
Nhưng tới một quãng đường bị hỏng và lầy lội, xe ca không thể đi qua
được, đành phải đổ lại. Người ta đổ đá cuội xuống chỗ lầy lội. Bấy giờ xe lu
mới tiến lên, đi lên đống đá và lăn qua lăn lại nhiều lần. Chẳng mấy chốc, mặt
đường trở nên bằng phẳng. Nhờ vậy mà xe ca mới có thể đi qua được.
Xe ca đã hiểu rằng tuy xe lu đi chậm chạp, dáng vẻ lù lù, thô kệch nhưng
xe lu làm cho những con đường bằng phẳng để cho các xe khác đi lại dễ dàng.
Từ đấy xe ca không bao giờ chế giễu xe lu nữa.
Phong Thu

1. Ổn định : – Cô tập trung chuyên sâu trẻ lại. Cả lớp cùng tập – Cô và trẻ cùng hát bài “ Nhớ lời côlái xe đi chơi theo nhạc bài hát “ Em dặn ” tập lái xe hơi ”. – Cho trẻ xem đoạn băng về những PTGTvà trò chuyện. 2. Nội dung : 2. Nội dung : – Các con vừa làm gì đó ? – Các con vừa được xem gì nào ? – À ! Cô cũng biết có một câu truyện – Vậy trong đoạn băng có những loạikể về những loại xe đấy. Đó là câu xe gì ? chuyện “ Xe lu và xe ca ”. – À ! Cô cũng biết có một câu truyện – Để biết được nội dung câu truyện, kể về những loại xe đấy. Đó là câu chuyệncác con hãy ngồi xuống và nghe cô kể “ Xe lu và xe ca ”. nhé. – Để biết được nội dung câu truyện, những con hãy ngồi xuống và nghe cô kểnhé. * Cô kể chuyện : ∗ Cô kể chuyện : + Cô kể lần 1 : Kết hợp với tranh + Cô kể lần 1 : Kết hợp PPminh họa – Cô vừa kể chuyện gì ? – Câu chuyện cô vừa kể tên gì ? – Trong truyện có những ai ? – Trong truyện có những loại xe nào ? * Tóm lại câu truyện : Có một + Cô và trẻ hát “ Em tập lái xe hơi ”, chiếc xe lu và một chiếc xe ca. Xe lu làm động tác theo bài hát, có hình dáng thô kệch, xe ca có vẻ bên ngoài + Cô kể lần 2 : Cô kể tích hợp môgọn gàng phóng nhanh vun vút. Thấyhình. * Đàm thoại : vậy xe ca chế nhạo xe lu và đã phónglên trước bỏ lại xe lu ở đằng sau. – Xe lu có hình dáng như thế nào ? Xe caNhưng tới một quãng đường bị hỏng có hình dáng như thế nào ? xe ca không hề đi qua được phải nhờ – Xe ca đã chế nhạo xe lu như thế nào ? tới xe lu. từ đó xe ca đã hiểu ra và – Khi gặp quãng đường bị hỏng xe cacó đi được không ? Xe ca đã làm gì ? không chế nhạo xe lu nữa. – Xe lu đã làm gì để cho đoạn đường + Cô và trẻ cùng bắt chước làmđộng tác chuyển dời của xe lu và phẳng phiu ? – Cuối cùng xe ca đã hiểu ra được điềuxe ca. + Cô kể lần 2 : Cô kể phối hợp màn gì ? hình tivi. * Tóm lại câu truyện : Có một chiếc ∗ Đàm thoại : xe lu và một chiếc xe ca. Xe lu có dáng – Xe lu có hình dáng như thế nào ? vẻ thô kệch, xe ca có hình thức bề ngoài gọn – Xe ca có hình dáng như thế nào ? gàng phóng nhanh vun vút. Thấy vậy – Xe ca chế nhạo xe lu ra làm sao ? xe ca chế nhạo xe lu và đã phóng lên – Tới một quãng đường bị hỏng thì có trước bỏ lại xe lu ở đằng sau. Nhưngtruyện gì xảy ra ? tới một quãng đường bị hỏng xe ca – Nhờ có xe gì mà xe ca mới hoàn toàn có thể đi không hề đi qua được phải nhờ tới xequa được ? lu. từ đó xe ca đã hiểu ra và không chế – Từ đó xe ca còn chế nhạo xe lu nữa nhạo xe lu nữa. không ? – Qua câu truyện những con học tập được * Giáo dục đào tạo trẻ : Các con ạ mỗi loại điều gì ? phương tiện đi lại giao thông vận tải đều có tác * Giáo dục đào tạo trẻ : Mỗi loại xe đều códụng riêng của nó, tổng thể đều có íchcho con người. Qua câu truyện “ Xe luvà xe ca ” chúng mình phải biết đoànkết không được chế nhạo bạn những connhớ chưa nào ? ∗ Cùng làm những nhân vật : – Cô sẽ cho những con bộc lộ lại cácnhân vật trong truyện nhé ! – Cho trẻ chia làm hai nhóm đi lấy mũđội làm những nhân vật. – Cô là người dẫn truyện, trẻ làm theolời kể của cô. – Cho trẻ chơi. 3. Kết thúc : – Cô và trẻ hoạt động theo bài hát “ Emđi qua ngã tư đường phố ”. công dụng khác nhau, mỗi bạn đều cómột năng lực khác nhau. Qua câutruyện “ Xe lu và xe ca ” chúng mìnhphải biết đoàn kết không được chếnhạo bạn nha những con ! ∗ Cùng làm những nhân vật : – Cô sẽ cho những con biểu lộ lại cácnhân vật trong truyện nhé ! – Cho trẻ chia làm hai nhóm đi lấy mũđội làm những nhân vật. – Cô là người dẫn truyện, trẻ làm theolời kể của cô. – Cho trẻ chơi. 3. Kết thúc : – Cô nhận xét, động viên, khuyến khíchtrẻ. Giáo viên hướng dẫnGiáo sinh thực tậpNguyễn Thị Thanh HòaNguyễn Minh ThúyTruyện : Xe lu và xe caCó một chiếc xe lu và một chiếc xe ca cùng đi trên một con đường. Xe ludáng vẻ thô kệch, lăn từng bước lừ đừ, còn xe ca có hình thức bề ngoài ngăn nắp, phóng nhanh vun vút. Thấy vậy xe ca chế nhạo xe lu : – Xe lu ơi ! Cậu đi chậm như rùa ấy ! Hãy xem tớ đây này ! Nói rồi, xe ca phóng vụt lên, bỏ xe lu ở lại đằng sau. Xe ca tưởng mìnhthế là giỏi lắm. Nhưng tới một quãng đường bị hỏng và lầy lội, xe ca không hề đi quađược, đành phải đổ lại. Người ta đổ đá cuội xuống chỗ lầy lội. Bấy giờ xe lumới tiến lên, đi lên đống đá và lăn qua lăn lại nhiều lần. Chẳng mấy chốc, mặtđường trở nên phẳng phiu. Nhờ vậy mà xe ca mới hoàn toàn có thể đi qua được. Xe ca đã hiểu rằng tuy xe lu đi lừ đừ, hình dáng lù lù, thô kệch nhưngxe lu làm cho những con đường bằng phẳng để cho những xe khác đi lại thuận tiện. Từ đấy xe ca không khi nào chế giễu xe lu nữa. Phong Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *