Học Mãi chia sẻ bộ tài liểu tổng hợp lý thuyết sinh học 12 ôn thi đại học dành cho các em học sinh. Tài liệu tóm tắt đầy đủ các kiến thức trong SGK một cách ngắn gọn, khoa học giúp các em tiết kiệm thời gian trong việc ôn tập.

nội dung

Tổng hợp kiến thức sinh học 12

1. Kiến thức Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

– Gen : Khái niệm, cấu trúc chung của gen cấu trúc
– Mã di truyền : Khái niệm, đặc thù

2. Quá trình nhân đôi ADN

– Các kiến thức chung về quá trình nhân đôi ADN

– Diễn biến diễn ra quy trình nhân đôi ADN

3. Phiên mã và dịch mã

– Phiên mã : Khái niệm, cấu trúc, chính sách phiên mã
– Dịch mã : Hoạt hóa axit amin, tổng hợp chuỗi polipeptit

4. Điều hòa hoạt động gen

– Khái niệm
– Cấu trúc
– Cơ chế điều hòa hoạt động giải trí của operon Lac

5, Đột biến gen

– Khái niệm và những loại đột biến gen
– Nguyên nhân xảy ra đột biến gen
– Cơ chế phát sinh đột biến gen
– Hậu quả
– Vai trò và ý nghĩa đột biến gen

6. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

– Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể
– Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

7. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

– Đột biến lệch bội
– Đột biến đa bội

8. Tính quy luật của hiện tượng di truyền. Quy luật Menden: Quy luật phân ly

– Phương pháp điều tra và nghiên cứu di truyền học của Menden
– Học thuyết khoa học
– Cơ sở tế bào học của quy luật phân ly

9. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

– Tương tác gen
– Tác động đa hiệu của gen

10. Liên kết gen và hoán vị gen

– Liên kết gen
– Hoán vị gen
– Ý nghĩa của hiện tượng kỳ lạ link gen và hoán vị gen

11. Di truyền liên kết với giới tính

– NST giới tính
– Các dạng NST giới tính
– Sự di truyền link với giới tính

12. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

– Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
– Sự tương tác giữa kiểu gen và thiên nhiên và môi trường
– Mức phản ứng của kiểu gen

13. Cấu trúc di truyền của quần thể

– Các đặc trưng di truyền của quần thể
– Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và giao phối gần
– Cấu trúc di truyền của quần thể ngấu phối
– Các dạng bài tập di truyền của quần thể

14. Chọn giống vật nuôi cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

– Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổng hợp
– Tạo giống lai có lợi thế lai cao

15. Tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

– Tạo giống mới bằng giải pháp gây đột biến
– Tạo giống bằng công nghệ tiên tiến tế bào

16. Tạo giống mới nhờ công nghệ gen

– Công nghệ gen : Khái niệm, những bước triển khai công nghệ tiên tiến chuyển gen
– Ứng dụng của công nghệ tiên tiến gen trong tạo biến đổi gen

17. Di truyền y học

– Khái niệm di truyền y học
– Bệnh di truyền phân tử
– Hội chứng bệnh tương quan đến đột biến NST

– Bệnh ung thư

18. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

– Bảo vệ vốn gen của loài người
– Một số yếu tố xã hội của di truyền học

19. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

– Cắc dẫn chứng tiến hóa
– Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

20. Học thuyết Lacmac và học thuyết Đác-Uyn

– Nội dung chính
– Ý nghĩa cả học thuyết Đác-Uyn

21. Lý thuyết về học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

– Quan niệm tiến hóa và nguồn nguyên vật liệu
– Các tác nhân tiến hóa

22. Kiến thức về loài

– Khái niệm loài sinh học
– Cơ chế cách li sinh sản giữa những loài

23. Quá trình hình thành loài

– Hình thành loài khác khu vực địa lý
– Hình thành loài cùng khu vực địa lý

24. Sự phát triển sự sống qua các địa địa chất

– Hóa thạch
– Lịch sử tăng trưởng của sinh giới qua những địa địa chất

25. Sự phát triển loài người

– Quá trình phát sinh loài người tân tiến
– Người văn minh và sự tiến hóa văn hóa truyền thống

26. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

– Môi trường sống và những tác nhân sinh thái xanh
– Giới hạn sinh thái xanh

Các em học sinh có thể tham khảo ngay khóa học: Học tốt Sinh học 12 để được các thầy cô tổng hợp toàn bộ kiến thức theo chương trình sinh học lớp 12.

27. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

– Quần thể sinh vật và quy trình hình thành quần thể sinh vật
– Quan hệ giữa những thành viên trong quần thể sinh vật

28. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

– Tỉ lệ giới tính
– Nhóm tuổi
– Sự phân bổ thành viên trong quần thể
– Mật độ thành viên của quần thể
– Kích thước của quần thể sinh vật
– Tăng trưởng của quần thể
– Tăng trưởng của quần thể người

29. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

– Biến động số lượng thành viên
– Nguyên nhân gây ra dịch chuyển

30. Quần xã sinh vật và các đặc trưng của quần xã

– Khái niệm quần xã sinh vật
– Một số đặc trưng cơ bản của quần xã
– Quan hệ giữa những loài trong quần xã

31. Diễn thế sinh thái

– Khái niệm diễn thế sinh thái xanh
– Các loại diễn thế sinh thái xanh
– Nguyên nhân gây ra diễn thế

32. Hệ sinh thái

– Khái niệm hệ sinh thái
– Các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái
– Các kiểu hệ sinh thái trên Trái Đất

33. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

– Trao đổi vật chất trong quần xã sinh vật
– Tháp sinh thái xanh

34. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

– Trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hóa

– Một số quy trình sinh địa hóa
– Sinh quyển

35. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

Đăng ký ngay khóa học: Ôn sinh thi đại học để được ôn tập toàn bộ kiến thức một cách khoa học, dễ hiểu và nhận được rất nhiều ưu đãi đặc biệt từ Học Mãi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *