Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Câu 1 (trang 41 SGK Ngữ văn 12, tập 1):

Bố cục của Tuyên ngôn độc lập : gồm 3 phần :
– Đoạn 1 ( Từ đầu đến ” không ai chối cãi được ” ) : Cơ sở pháp lí và chính nghĩa .
– Đoạn 2 ( Tiếp đến ” dân tộc bản địa đó phải được độc lập ” ) : Tố cáo tội ác của thực dân Pháp, khái quát công cuộc nổi dậy giành chính quyền sở tại oanh liệt của nhân dân ta .
– Đoạn 3 ( Còn lại ) : Lời công bố về nền độc lập.

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 41 SGK Ngữ văn 12, tập 1): 

Ý nghĩa và công dụng của việc trích dẫn Tuyên ngôn độc lập của nước Mĩ và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp trong phần khởi đầu :
– Đảm bảo tính khách quan, đúng chuẩn của dẫn chứng, làm tiền đề cơ sở pháp lí để tăng sức thuyết phục cho bản tuyên ngôn
– Khéo léo xác lập cơ sở pháp lí quốc tế vững chãi cho bản Tuyên ngôn .
– Dùng thủ pháp gậy ông đập sống lưng ông .
– Thể hiện niềm tự hào, tự tôn dân tộc bản địa khi để ba bản tuyên ngôn của Mĩ, Pháp và Nước Ta ngang hàng, bình đẳng với nhau.

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 41 SGK Ngữ văn 12, tập 1): 

Trong phần hai, để chứng minh và khẳng định quyền độc lập, tự do của nước Nước Ta ta, Hồ Chí Minh đã đưa ra vấn đề vững chãi :
– Tố cáo tội ác của thực dân Pháp so với Nước Ta :
+ Tố cáo tội ác tàn khốc của thực dân Pháp trên mọi mặt đời sống khi quản lý nước ta .
+ Giải thích rõ ràng Pháp không còn bất kể quyền lợi và nghĩa vụ quản lý nào ở nước ta .
→ Lật tẩy và đập tan luận điệu xảo trá của thực dân Pháp về việc “ khai hóa, bảo lãnh ”, về quyền quản lý thuộc địa của chúng ở Nước Ta .
– Trình bày cuộc đấu tranh xương máu giành độc lập, tự do của nhân dân Nước Ta :
+ Nhân dân Nước Ta đã nổi dậy giành chính quyền sở tại, lấy lại quốc gia từ tay Nhật .
+ Quân và dân ta đã nhiều lần lôi kéo người Pháp cùng chống Nhật nhưng bị phủ nhận, khi Pháp thua chạy, đồng bào ta vẫn khoan hồng và giúp sức họ .

+ Dân ta đánh đổ các xiềng xích phong kiến, thực dân, phát xít.

+ Quân và dân ta tin cậy vào sự công minh của những nước Đồng Minh .
→ Khẳng định, tôn vinh niềm tin lao vào giữ nước, thành quả cách mạng của nhân dân ta.

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 41 SGK Ngữ văn 12, tập 1): 

Tuyên ngôn độc lập bộc lộ rõ phong thái văn chính luận của Hồ Chí Minh :
– Lập luận ngặt nghèo : bộc lộ qua bố cục tổng quan bài viết ngặt nghèo, vấn đề rõ ràng
+ Phần khởi đầu : nêu lên tiền đề, cơ sở pháp lí của bản Tuyên ngôn
+ Phần thứ hai : nêu lên cơ sở thực tiễn của bản Tuyên ngôn. Cơ sở thực tiễn ấy là tội ác của thực dân Pháp ở Nước Ta và thực tiễn về cách mạng Nước Ta – một cuộc cách mạng trọn vẹn nhân đạo và chính nghĩa
+ Phần kết : từ cơ sở lí luận và thực tiễn nêu trên, Hồ Chí Minh đi tới lời tuyên ngôn .
– Lí lẽ sắc bén, dẫn chứng tiêu biểu vượt trội, đanh thép, giàu tính chiến đấu .
– Ngôn ngữ hùng hồn, đúng mực, biểu cảm.

Luyện tập

Câu hỏi (trang 42 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

Bản “Tuyên ngôn Độc lập” từ khi ra đời cho đến nay là một áng văn chính luận có sức lay động sâu sắc hàng chục triệu trái tim con người Việt Nam vì đó là lòng yêu nước nồng nàn, niềm tự hào dân tộc mãnh liệt, khao khát độc lập tự do và ý chí quyết tâm bảo vệ tự do, độc lập ở Hồ Chí Minh. Tấm lòng đó đã truyền vào từng lời văn khi da diết, khi tự hào, khi hung hồn đanh thép gây xúc động mạnh mẽ đối với người đọc.

Nội dung chính của văn bản :
– Giá trị nội dung :
+ Tuyên ngôn độc lập là văn kiện lịch sử vẻ vang công bố trước quốc dân, đồng bào và quốc tế về việc chấm hết chính sách thực dân, phong kiến ở nước ta, ghi lại kỉ nguyên độc lập, tự do của nước Nước Ta mới
+ Bản Tuyên ngôn vừa tố cáo can đảm và mạnh mẽ tội ác của thực dân Pháp, ngăn ngừa thủ đoạn tái chiếm nước ta của những thế lực thù địch và những phe nhóm có hội quốc tế, vừa thể hiện tình cảm yêu nước, thương dân và khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của tác giả
– Giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ :
+ Lập luận ngặt nghèo, lí lẽ đanh thép, chứng cứ xác nhận
+ Ngôn ngữ vừa hùng hồn, đanh thép khi tố cáo tội ác quân địch vừa chan chứa tình cảm, ngôn từ châm biếm tinh tế
+ Hình ảnh giàu sức quyến rũ

Tổng kết

     Tuyên ngôn độc lập là văn kiện lịch sử tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta, đánh dấu kỉ nguyên độc lập, tự do của nước Việt Nam mới.

Tác phẩm là một áng văn chính luận mẫu mực : lập luận ngặt nghèo, lí lẽ đanh thép, ngôn từ hùng hồn, vừa tố cáo can đảm và mạnh mẽ tội ác của thực dân Pháp, ngăn ngừa thủ đoạn tái chiếm nước ta của những thế lực thù địch và những phe nhóm thời cơ quốc tế, vừa thể hiện tình cảm yêu nước, thương dân và khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của tác giả và toàn dân tộc bản địa .

Loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.