Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thông tin tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2022 như sau :

  1. Chuyên ngành và chỉ tiêu tuyển sinh:

2. Hình thức đào tạo, thời gian đào tạo và nơi đào tạo:

● Hình thức đào tạo và giảng dạy : chính quy, thực thi theo học chế tín chỉ

● Thời gian đào tạo: trong vòng 24 tháng

● Nơi đào tạo và giảng dạy : Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh ( Cơ sở 36 Tôn Thất
Đạm Quận 1 và Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2 Quận Quận Thủ Đức )

3. Đối tượng dự tuyển:

Công dân Nước Ta và công dân quốc tế .

4. Điều kiện dự tuyển

4.1. Điều kiện về văn bằng

Thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện kèm theo tốt nghiệp ĐH những ngành tương thích, ngành gần và ngành khác ( pháp luật đơn cử tại phụ lục 1 đính kèm Đề án ) được dự tuyển nguồn vào chương trình giảng dạy trình độ Thạc sĩ của Trường. Trong đó, thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện kèm theo tốt nghiệp ĐH những ngành tương thích với ngành dự tuyển được dự tuyển ngay ; thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện kèm theo tốt nghiệp những ngành gần, ngành khác phải triển khai xong bổ trợ kiến thức và kỹ năng ( pháp luật đơn cử tại phụ lục 1 đính kèm Thông báo ) trước khi được dự tuyển .

4.2. Các điều kiện khác

Người dự tuyển phải có :
– Lý lịch bản thân rõ ràng, cam kết không bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ;
– Cam kết thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính so với quy trình huấn luyện và đào tạo theo pháp luật của cơ sở đào tạo và giảng dạy ;
– Nộp hồ sơ khá đầy đủ, đúng hạn theo pháp luật của Nhà trường ;
– Đối với người dự tuyển thuộc diện chủ trương ưu tiên phải có đủ hồ sơ theo qui định tại mục 5.2 thông tin này
– Đối với công dân là người quốc tế những điều kiện kèm theo như công dân Nước Ta, đồng thời, khi dự tuyển phải có đủ năng lượng Tiếng Việt để tiếp thu kỹ năng và kiến thức trong quy trình huấn luyện và đào tạo năng lượng tiếng Việt tối thiểu bậc 4 theo qui định tại thông tư số 17/2015 / TT-BGDĐT ngày 1/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên:

5.1. Đối tượng ưu tiên

a ) Người có thời hạn công tác làm việc liên tục từ 2 năm trở lên ( tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ ĐK dự tuyển ) tại những địa phương được lao lý là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh ĐH, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định hành động đảm nhiệm công tác làm việc hoặc điều động, biệt phái công tác làm việc của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền ;
b ) Th ­ ương binh, ng ­ ười hư ­ ởng chủ trương như ­ th ­ ương binh ;
c ) Con liệt sĩ ;
d ) Anh hùng lực lư ­ ợng vũ trang, anh hùng lao động ;
e ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được lao lý tại Điểm a, Khoản này ;
f ) Con đẻ của người hoạt động giải trí kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm năng lực tự lực trong hoạt động và sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học .

5.2. Mức ưu tiên

Người dự tuyển thuộc đối tượng người tiêu dùng ưu tiên trên ( gồm có cả người thuộc nhiều đối tượng người dùng ưu tiên ) được cộng 0.5 điểm vào điểm xét tuyển .
Người thuộc nhiều đối tượng người tiêu dùng ưu tiên chỉ được hưởng chính sách ưu tiên của một đối tượng người tiêu dùng .
Các loại sách vở cần có để hưởng chủ trương ưu tiên :
a ) Bản sao ( có công chứng ) thẻ thương / thương bệnh binh hoặc những loại sách vở có tương quan ( so với đối tượng người tiêu dùng b, c, e, f ) ;
b ) Bản sao ( có công chứng ) CMND hoặc thẻ CCCD, hộ khẩu và xác nhận của xã / phường nơi cư trú ( so với đối tượng người tiêu dùng d ) ;
c ) Hợp đồng lao động ( có công chứng ), quyết định hành động đảm nhiệm hoặc điều động công tác làm việc của cấp có thẩm quyền và xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân phường / xã về việc cơ quan đó đóng trên địa phận được ưu tiên ( so với đối tượng người dùng a ) .

6. Điều kiện ngoại ngữ:

Người dự tuyển phải có năng lượng ngoại ngữ ( tiếng Anh ) từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta ; người dự tuyển phân phối nhu yếu này khi có một trong những văn bằng, chứng từ sau :
a ) Bằng tốt nghiệp trình độ ĐH trở lên ngành ngôn từ Anh ; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ ĐH trở lên mà chương trình được thực thi đa phần bằng tiếng Anh ;
b ) Bằng tốt nghiệp trình độ ĐH trở lên do Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh cấp trong thời hạn không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã cung ứng nhu yếu tiếng Anh đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta ;
c ) Một trong những văn bằng hoặc chứng từ tiếng Anh đạt trình độ tương tự Bậc 3 trở lên theo Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta như sau :
Các chứng từ trình độ tiếng Anh trên còn hiệu lực hiện hành ( nếu có thời hạn ) đến ngày ĐK dự tuyển, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo được cho phép hoặc công nhận, đồng thời sẽ được Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đánh giá và thẩm định để bảo vệ tính xác nhận .

7. Điều kiện trúng tuyển

– Căn cứ vào chỉ tiêu đã được xác lập cho từng ngành / chuyên ngành huấn luyện và đào tạo trong tổng chỉ tiêu của Trường và điểm trung bình toàn khóa học ở bậc ĐH của từng thí sinh, Hội đồng tuyển sinh xác lập điểm trúng tuyển và số lượng thí sinh trúng tuyển ;
– Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau ở mức điểm trúng tuyển thì xác lập người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau : ( 1 ) Thí sinh là nữ ưu tiên theo pháp luật tại Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 48/2009 / NĐ-CP ngày 19/5/2009 về những giải pháp bảo vệ bình đẳng giới ; ( 2 ) Người có điểm trung bình toàn khóa học ở bậc ĐH ( không tính điểm ưu tiên ) cao hơn ; ( 3 ) Người có điểm trung bình cộng của toàn bộ những học phần ngoại ngữ trong bảng điểm tốt nghiệp ĐH cao hơn ; ( 4 ) Người đã tốt nghiệp ĐH ngành, chuyên ngành gần với ngành dự tuyển hơn .

   8. Phương thức tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh là xét tuyển : địa thế căn cứ tác dụng học tập từ hồ sơ của người dự tuyển. Những trường hợp dự tuyển theo hướng nghiên cứu và điều tra sẽ được xét tuyển sau khi đã trúng tuyển vào hướng ứng dụng .

9. Học phí và các khoản phí, lệ phí liên quan

Mức học phí hệ đào tạo Thạc sĩ năm học 2021-2022 thu theo Quyết định số 1472/QĐ-ĐHNH, ngày 18/8/2021 “Về việc mức thu học phí, phí và lệ phí năm học 2020-2021”, trong đó mức học phí là: 735.000 đ/ tín chỉ.

10. Hồ sơ dự tuyển

Mỗi thí sinh nộp một bộ hồ sơ ĐK tuyển sinh. Hồ sơ ĐK tuyển sinh sau đại học phải có vừa đủ những sách vở gốc hoặc bản sao có xác nhận hợp lệ theo lao lý hành chính :

10.1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thí sinh nộp 01 bản phiếu ĐK dự tuyển ( Mẫu số 1 )

10.2. Lý lịch của người dự tuyển:

Thí sinh nộp 01 bản lý lịch ( Mẫu số 2 ) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền sở tại địa phương nơi cơ trú .

10.3. Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp và đối tượng ưu tiên:

– 01 bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp ĐH ;
– 01 bản sao Chứng chỉ bổ trợ kiến thức và kỹ năng ( nếu thuộc diện phải học bổ trợ kiến thức và kỹ năng ) ;
– 01 bản sao Chứng chỉ ngoại ngữ ;
– 01 bản sao những sách vở pháp lý hoặc vật chứng để hưởng chủ trương ưu tiên theo lao lý tại mục 5.1 ( nếu có ) .
– 02 ảnh màu 3×4 ( ghi rõ họ tên và ngày sinh của thí sinh ở mặt sau của hình )

10.4 Lệ phí xét tuyển:

 – Lệ phí xét tuyển: 420.000 đ

10.5 Nhận Hồ sơ tuyển sinh:

– Thời gian nhận Hồ sơ tuyển sinh : kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 10/6/2022
– Địa điểm nhận Hồ sơ : thí sinh liên hệ nộp hồ sơ tại :

  + Khoa Sau đại học

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 38212590

+ Phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu

  • Tầng trệt, 56 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại:  (028) 38 971652

11. Thời điểm công bố kết quả xét tuyển và khai giảng

– Thời điểm công bố hiệu quả dự kiến : khoảng chừng 03 tuần sau ngày hết hạn nộp hồ sơ .
– Khai giảng dự kiến : Tháng 7 năm 2022

12. Bổ sung kiến thức, dạy và thi chứng chỉ tiếng Anh

12.1. Bổ sung kiến thức

– Thí sinh dự tuyển đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện kèm theo tốt nghiệp ĐH thuộc chuyên ngành gần, chuyên ngành khác với chuyên ngành dự tuyển phải học những môn bổ trợ kỹ năng và kiến thức ĐH ( Phụ lục 1 ) .
– Các lớp bổ trợ kiến thức và kỹ năng được tổ chức triển khai vào những buổi tối trong tuần và cả ngày thứ Bảy, Chủ Nhật .

– Thông tin mở lớp bổ sung kiến thức đại học dành cho thí sinh dự thi cao học năm 2022 thí sinh xem Tại đây

12.2. Dạy và thi chứng chỉ tiếng Anh

– Thí sinh chưa đạt điều kiện kèm theo về năng lượng tiếng Anh theo pháp luật tại mục 6, nếu có nhu yếu Trường sẽ tổ chức triển khai lớp học và thi chứng từ .

– Thông tin khai giảng lớp ôn tập kiến thức tiếng Anh bậc 3 và bậc 4 cho thí sinh có nhu cầu dự tuyển chương trình thạc sĩ năm 2022 thí sinh xem Tại đây

12.3. Liên hệ đăng ký học bổ sung kiến thức và chứng chỉ tiếng Anh:

      – Bổ sung kiến thức đại học: Trung tâm đào tạo Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng Số 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Điện thoại: (028) 38 216 096 hoặc 0966368963.

       – Chứng chỉ tiếng Anh: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM, Điện thoại: (028) 38 214 055

Thông tin liên hệ:

1. Khoa Sau đại học

– Địa chỉ : Tầng trệt Số 36 đường Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
– Điện thoại : ( 028 ) 38 212 590
– E-Mail : khoasaudaihoc@buh.edu.vn
– Website : buh.edu.vn, tuyensinh.buh.edu.vn và khoasdh.buh.edu.vn .
– Fanpage : https://www.facebook.com/hub.saudaihoc

2. Phòng Tư vấn Tuyển sinh & Phát triển Thương hiệu

     Địa chỉ:
         –  Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
         –  Nhà Hiệu bộ – 56 Hoàng Diệu 2 – Phường Linh Chiểu – TP. Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh

     Điện thoại: 028. 38211704 –   (028). 38971652
     Hotline : 0888 35 34 88 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *