Lập trình MATLAB

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Lập trình MATLAB

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

  1. Giới thiệu khóa học

MATLAB (Matrix laboratory) là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks.

MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực thi thuật toán, tạo những giao diện người dùng và link với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn từ lập trình khác .
MATLAB giúp đơn giản hóa việc xử lý những bài toán thống kê giám sát kĩ thuật so với những ngôn từ lập trình truyền thống lịch sử như C, C + +, và Fortran .
Khóa học do giảng viên trực tiếp hướng dẫn sẽ giúp bạn nhanh gọn làm chủ được MATLAB để tối ưu hơn việc làm xử lý những bài toán số học, tương hỗ đắc lực cho việc làm của bạn !

Khóa học này dành cho bạn:

– Sinh viên, học viên những ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật máy, kỹ thuật chế tác, … muốn học lập trình Matlab để trau dồi bổ trợ kiến thức và kỹ năng hoặc cần kỹ năng và kiến thức thực tiễn và dự án Bất Động Sản thực tiễn để chứng tỏ cho nhà tuyển dụng ( so với sinh viên, học viên năm cuối )
– Kỹ thuật viên CNTT
– Kỹ sư chuyên ngành làm những việc làm tương quan đến lập trình, xử lý xử lý số liệu …
– Những người điều tra và nghiên cứu về CAD / CAM / CAE
– Và tổng thể những bạn đam mê công nghệ thông tin, đam mê lập trình

Nội dung khóa học cụ thể:

Phần 1 : Giới thiệu tổng quan
Phần 2 : Chuỗi kí tự và vector ( Mảng 1 chiều )
Phần 3 : Đồ họa 2D trong Matlab
Phần 4 : Ma trận ( Mảng 2 chiều )
Phần 5 : Cấu trúc điều khiển và tinh chỉnh chương trình
Phần 6 : Đồ họa 3D trong Matlab
Phần 7 : Bài tập tổng hợp

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

Bài 1 : Giới thiệu về khóa học
Bài 2 : Giao diện
Bài 3 : Tạo biến
Bài 4 : Các toán tử đại số
Bài 5 : Các hàm được kiến thiết xây dựng sẵn
Bài 6 : Viết chương trình đơn thuần

Phần 2: Chuỗi kí tự và vector (Mảng 1 chiều)

Bài 7: Cơ bản về chuỗi kí tự

Xem thêm: REVIT – VN

Bài 8 : Nhận thông tin từ người dùng và hiển thị tài liệu
Bài 9 : Vector và những toán tử

Phần 3: Đồ họa 2D trong Matlab

Bài 10 : Hàm plot
Bài 11 : Vẽ đồ thị 1 số hàm đơn thuần
Bài 12 : Xây dựng nhiều đồ thị trên 1 khung đồ họa
Bài 13 : Thêm đường thẳng và những kí tự

Phần 4: Ma trận (Mảng 2 chiều)

Bài 14 : Khai báo ma trận
Bài 15 : Toán tử ma trận
Bài 16 : Các hàm đặc biệt và hệ phương trình tuyến tính

Phần 5: Cấu trúc điều khiển chương trình

Bài 17 : Các toán tử quan hệ và logic
Bài 18 : Cấu trúc điều kiện kèm theo if-else
Bài 19 : Cấu trúc điều kiện kèm theo if-else-ifend
Bài 20 : Thực hành cấu trúc điều kiện kèm theo
Bài 21 : Cấu trúc vòng lặp for
Bài 22 : Cấu trúc vòng lặp while
Bài 23 : Bài tập thực hành thực tế cấu trúc vòng lặp
Bài 24 : Cấu trúc Lựa chọn
Bài 25 : Thực hành những cấu trúc điều khiển và tinh chỉnh
Bài 26 : Khai báo hàm
Bài 27 : Thực hành thiết kế xây dựng hàm người dùng

Phần 6: Đồ họa 3D trong Matlab

Bài 28 : Xây dựng đồ họa 3D

Bài 29: Bài tập thực hành vẽ đồ thị 3D của các hàm 2 biến

Phần 7: Bài tập tổng hợp

Bài 30 : Bài tập tổng hợp cuối khóa ( P1 )
Bài 31 : Bài tập tổng hợp cuối khóa ( P2 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *