Chứng chỉ hành nghề sàn chứng khoán là văn bằng xác nhận người có tên trong chứng từ phân phối điều kiện kèm theo trình độ để thao tác tại công ty sàn chứng khoán, công ty quản trị quỹ, công ty góp vốn đầu tư sàn chứng khoán hoạt động giải trí hợp pháp trên chủ quyền lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nước Ta .
Một vài câu hỏi bạn hoàn toàn có thể đặt ra khi khám phá về chứng từ hành nghề sàn chứng khoán do UBCK Nhà nước cấp :
Tham gia những khóa học nào để có chứng từ hành nghề sàn chứng khoán ?

 • Học phí bao nhiêu cho mỗi khoá học?
 • Thời gian học như thế nào?
 • Địa điểm ở đâu?
 • Thủ tục giấy tờ cần những gì?

Tôi đã tìm hiểu và chia sẻ cùng bạn một vài thông tin như sau.

nội dung

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán là gì?

Chứng chỉ hành nghề sàn chứng khoán là văn bằng xác nhận người có tên trong chứng từ cung ứng điều kiện kèm theo trình độ để thao tác tại công ty sàn chứng khoán, công ty quản trị quỹ, công ty góp vốn đầu tư sàn chứng khoán hoạt động giải trí hợp pháp trên chủ quyền lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nước Ta .

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán gồm ba loại

Theo Quy định tại Quyết định số 15/2008 / QĐ-BTC ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, những loại chứng từ hành nghề sàn chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp gồm những loại sau :

 1. Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán;
 2. Chứng chỉ hành nghề nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính ;
 3. Chứng chỉ hành nghề quản lỹ quỹ .

Để nhận được chứng chỉ hành nghề do UBCKNN cấp, các học viên cần tham gia các chương trình đào tạo và thi cấp chứng chỉ chuyên môn do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tổ chức.

THAM KHẢO: Khoá học đầu tư chứng khoán miễn phí

7 chứng chỉ chuyên môn:

Để được cấp những chứng từ hành nghề sàn chứng khoán, bạn sẽ phải có được những chứng từ trình độ về sàn chứng khoán và đầu tư và chứng khoán tương thích với từng loại chứng từ hành nghề .
Dưới đây là list 7 loại chứng từ trình độ được tôi đánh số theo thứ tự từ 1 đến 7 :
( 1 ) Cơ bản về sàn chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán
( 2 ) Luật vận dụng trong ngành sàn chứng khoán
( 3 ) Phân tích và góp vốn đầu tư sàn chứng khoán
( 4 ) Môi giới sàn chứng khoán và tư vấn góp vốn đầu tư sàn chứng khoán
( 5 ) Phân tích báo cáo giải trình kinh tế tài chính doanh nghiệp
( 6 ) Tư vấn và bảo lãnh phát hành sàn chứng khoán
( 7 ) Quản lý quỹ, gia tài và rủi ro đáng tiếc

Lưu ý: Chứng chỉ hành nghề với chứng chỉ chuyên môn là khác nhau, chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán là điều kiện để xét cấp chứng chỉ hành nghề

Cần chứng chỉ chuyên môn nào để có chứng chỉ hành nghề chứng khoán?

Như Tôi đã đề cập phía trên có ba loại chứng từ hành nghề sàn chứng khoán và bảy loại chứng từ trình độ được sắp xếp theo thứ tự từ 1-7 .
Dưới đây là những loại chứng từ trình độ cần có để được cấp những loại chứng từ hành nghề .

1. Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

Để được cấp chứng từ hành nghề môi giới sàn chứng khoán, bạn sẽ cần có 4 loại chứng từ trình độ ( 1 ) ; ( 2 ) ; ( 3 ) và ( 4 ) :

 1. Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán
 2. Luật áp dụng trong ngành chứng khoán
 3. Phân tích và đầu tư chứng khoán
 4. Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán

2. Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính

Để được cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính, bạn sẽ cần có 6 loại chứng chỉ chuyên môn (1); (2); (3): (4); (5) và (6):

 1. Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán
 2. Luật áp dụng trong ngành chứng khoán
 3. Phân tích và đầu tư chứng khoán
 4. Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán
 5. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
 6. Tư vấn và bảo lãnh phát hành chứng khoán

3. Chứng chỉ hành nghề quản lỹ quỹ

Để được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, bạn sẽ cần có 7 loại chứng chỉ chuyên môn (1); (2); (3): (4); (5); (6) và (7):

 1. Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán
 2. Luật áp dụng trong ngành chứng khoán
 3. Phân tích và đầu tư chứng khoán
 4. Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán
 5. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
 6. Tư vấn và bảo lãnh phát hành chứng khoán
 7. Quản lý quỹ, tài sản và rủi ro

Các khoá học và học phí

Dưới đây là list 9 khoá học để nhận được những chứng từ trình độ về sàn chứng khoán và đầu tư và chứng khoán :

THAM KHẢO: Khoá học đầu tư chứng khoán miễn phí

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

Hiện nay, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (SRTC) là đơn vị duy nhất được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cấp Chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực Chứng khoán.

Tham gia vào những khóa học của SRTC, học viên sẽ được huấn luyện và đào tạo chuyên nghiệp từ những kỹ năng và kiến thức cơ bản nhất, theo chuẩn mực quốc tế nhưng cũng tương thích với thị trường Nước Ta, để học viên hoàn toàn có thể tiếp cận nguồn kiến thức và kỹ năng về sàn chứng khoán một cách đúng hướng .
tin tức chi tiết cụ thể :

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

Trụ sở chính:

Địa chỉ : 234 Lương Thế Vinh, P. Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại : ( 84-24 ) 3553 5874 ( P. Đào tạo ) – 3553 5870 ( P. Hành chính )

Fax: (84-24)3553 5869

Website : http://www.srtc.org.vn/

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:

Địa chỉ : số 264B Lê Văn Sỹ, P. 14, Quận 3, Tp. HCM
Điện thoại : ( 84-28 ) 3930 9040 ( Hành chính ) – ( 84-28 ) 3930 9042 ( Đào tạo )

Câu hỏi thường gặp

Đăng ký các khoá học lấy chứng chỉ chuyên môn chứng khoán thế nào?

Cách duy nhất là bạn gọi điện trực tiếp và đăng ký tại các địa chỉ, chi nhánh của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (SRTC) theo thông tin ở phía trên.

Mỗi chứng chỉ chuyên môn có thời hạn bao lâu?

Theo quy định hiện tại của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, mỗi chứng chỉ đào tạo cấp tại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán có giá trị trong vòng 3 năm.

Sau khi hết hạn, Tôi có được xin cấp lại, thi lại chứng chỉ chuyên môn hay sẽ phải học lại từ đầu?

Các chương trình đào tạo và giảng dạy cấp chứng từ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước luôn được chỉnh sửa, bổ trợ, update liên tục với nhiều nội dung mới tương thích với sự tăng trưởng chung của đầu tư và chứng khoán .
Do vậy, theo pháp luật khi chứng từ hết hạn đã hết hạn và để được cấp lại chứng từ, bạn phải học lại chương trình đào tạo và giảng dạy của chứng từ đó .

Tôi là người chưa biết gì về chứng khoán liệu có thể theo học các khóa học ở Trung tâm được không?

Hiện nay, với tiềm năng phổ cập kiến thức và kỹ năng về sàn chứng khoán và đầu tư và chứng khoán cho phần đông công chúng chăm sóc, do đó những chương trình đào tạo và giảng dạy của Trung tâm NC&ĐTCK được thiết kế xây dựng với nội dung và thời lượng tương thích cho mọi đối tượng người tiêu dùng học viên .
Trình tự tham gia những khóa học của Trung tâm dành cho người chưa biết gì :
1. Khóa “ Cơ bản về sàn chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán ”
2. Khóa “ Phân tích và góp vốn đầu tư sàn chứng khoán ”
3. Khóa “ Luật vận dụng trong ngành sàn chứng khoán ”
7 hình thức góp vốn đầu tư kinh tế tài chính
Học viên tham gia khóa học sẽ được tiếp cận từ những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất đến những kỹ năng và kiến thức nâng cao hơn về sàn chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán .
Bên cạnh việc theo học những khóa giảng dạy tại Trung tâm, học viên cần tìm tòi điều tra và nghiên cứu kỹ năng và kiến thức sàn chứng khoán trải qua những sách báo, internet, … để đạt được hiệu suất cao cao hơn .

Lời kết

Với những thông tin rất đầy đủ và cụ thể này, Tôi mong những bạn sẽ hiểu khi hành nghề Môi giới sàn chứng khoán, quản trị quỹ hay nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính sẽ cần những điều kiện kèm theo nào .

Chúc các bạn giao dịch thành công!

5/5 – ( 5 bầu chọn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *