Toán học lớp 6 là một sự thay đổi hoàn toàn mới về kiến thức dành cho các bạn học sinh. Nó được nâng cao hơn hẳn so với những gì chúng ta làm quen về phần số hay phần hình ở bậc tiểu học. Trong đó liên quan đến phần số chính là những khái niệm có phần trừu tượng như ước là gì, bội là gì,… Hãy cùng tìm hiểu về những khái niệm mới này qua những chia sẻ từ Miss Digital World.

Bạn đang xem: Ước nguyên tố là gì


*

nội dung

Khái niệm ước là gì, bội là gì

Ước là gì? Hay còn một cách gọi khác đó là ước số là gì. Ước là một số tự nhiên khi lấy một số tự nhiên khác đem chia với nó sẽ chia hết. Hoặc nếu một số tự nhiên A được coi là ước của số tự nhiên B nếu số B đó chia hết cho A. Ví dụ số 8 chia hết cho các số 1,2,4 và 8 thì 1,2,4 và 8 chính là ước số của 8.

trái lại bội chính là những số chia hết cho 1 số ít tự nhiên. Bội số của A là những số chia hết cho A. Ví dụ bội của 4 là những số chia hết cho 4 như 4,8,12,16,20,24,28, … Và như vậy bội số nhỏ nhất của 1 số ít tự nhiên chính là số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho số đó .

Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

Nhắc đến ước và bội cùng các bài tập liên quan đến nó thì ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất là nội dung chiếm khá lớn trong phần kiến thức này.

Ước chung lớn nhất là gì

Liên quan đến ước tất cả chúng ta còn có một khái niệm khác tương quan đó chính là ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương. Một số nguyên dương b lớn nhất là ước của cả hai số nguyên a và b thì b chính là ước số chung lớn nhất của a và b. Nói một những đơn thuần thì ước số chung lớn nhất của 2 hay nhiều số tự nhiên khác nhau là số lớn nhất trong tập hợp ước chung của 2 hay nhiều số tự nhiên đó .

Cách tìm ước chung lớn nhất

Để tìm được ước chung lớn nhất của 2 hay nhiều số nguyên dương tất cả chúng ta triển khai theo những bước sau :Bước 1: Phân tích hai hay nhiều số nguyên dương cần tìm ước chung lớn nhất ra thành thừa số nguyên tố.Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung của các số trên.Bước 3: Lập thành tích các thừa số đã chọn. Mỗi một thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó và tích đó chính là ước chung lớn nhất mà chúng ta cần tìm.Bước 1 : Phân tích hai hay nhiều số nguyên dương cần tìm ước chung lớn nhất ra thành thừa số nguyên tố. Bước 2 : Chọn ra những thừa số nguyên tố chung của những số trên. Bước 3 : Lập thành tích những thừa số đã chọn. Mỗi một thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó và tích đó chính là ước chung lớn nhất mà tất cả chúng ta cần tìm .

Đối với các bài tập tìm ước chung lớn nhất cần chú ý các tìm ước chung thông qua ước chung lớn nhất. Ngoài ra hai số nguyên tố cùng nhau khi và chỉ khi ước chung lớn nhất của chúng bằng 1.

Xem thêm: Gala Giai Điệu Tự Hào Tháng 2/2018, Giai Điệu Tự Hào: Tháng Ba Tây Nguyên

Bài tập tìm bội chung nhỏ nhất

Để tìm được bội chung nhỏ nhất của 2 hay nhiều số nguyên dương khác nhau tất cả chúng ta cũng triển khai qua 3 bước giống như tìm ước chung lớn nhất .Bước 1: Phân tích hai hay nhiều số nguyên dương cần tìm bội chung nhỏ nhất ra thành thừa số nguyên tố.Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng của các số trên.Bước 3: Lập tích của các thừa số đã chọn, mỗi một thừa số sẽ lấy với số mũ lớn nhất của thừa số đó. Tích đó chính là bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số mà ta cần tìm.

Bước 1: Phân tích hai hay nhiều số nguyên dương cần tìm bội chung nhỏ nhất ra thành thừa số nguyên tố.Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng của các số trên.Bước 3: Lập tích của các thừa số đã chọn, mỗi một thừa số sẽ lấy với số mũ lớn nhất của thừa số đó. Tích đó chính là bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số mà ta cần tìm.

Xem thêm: este – Wiktionary

Điểm chú ý quan tâm khi làm bài tập dạng này đó là nếu hai số cần tìm bội chung nhỏ nhất là hai số nguyên tố cùng nhau thì tích của 2 số đó chính là bội chung nhỏ nhất. Lưu ý thứ 2 là nếu a mà là bội của b thì a cũng chính là bội chung nhỏ nhất của a và b .

Số nguyên tố

Ở những bước giải để tìm ra ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất tất cả chúng ta có nhắc đến những thừa số nguyên tố. Vậy số như thế nào được gọi là số nguyên tố. hãy cùng tò mò những số nguyên tố qua định nghĩa riêng về nó .Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước số là 1 và chính nó. Dựa vào định nghĩa này tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tìm ra rất nhiều số nguyên tố như : 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97,101, … Đây đều là những số chỉ chia hết cho 1 và chính bản thân nó .

Một số dạng bài tập liên quan đến ước và bội

Chương trình toán học của lớp 6 và riêng phần số học thường Open những dạng bài tập tìm hai số nguyên dương khi cho biết những tài liệu về ước và bội. Để làm được những bài tập như vậy trước hết tất cả chúng ta cần nghiên cứu và phân tích đề một cách cẩn trọng và dựa vào chiêu thức chung để hoàn toàn có thể xử lý yếu tố mà đề bài đưa ra .

Có hai phương pháp chính để giải được dạng bài tập này đó là:

Xem thêm: este – Wiktionary

Phương pháp 1: Bám sát và định nghĩa về ước chung lớn nhất để có thể biểu diễn hai số cần tìm. Đồng thời liên hệ với các yếu tố đề bài đã cho để tìm ra hai số.Phương pháp 2: Trong trường hợp không áp dụng được định nghĩa, chúng ta có thể sử dụng mối quan hệ đặc biệt giữa 3 yếu tố là ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất và tích của 2 số nguyên dương a và b. 

Kết luận

Phương pháp 1 : Bám sát và định nghĩa về ước chung lớn nhất để hoàn toàn có thể trình diễn hai số cần tìm. Đồng thời liên hệ với những yếu tố đề bài đã cho để tìm ra hai số. Phương pháp 2 : Trong trường hợp không vận dụng được định nghĩa, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng mối quan hệ đặc biệt quan trọng giữa 3 yếu tố là ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất và tích của 2 số nguyên dương a và b .

Trên đây là những khái niệm cơ bản nhất của phần số học trong chương trình toán lớp 6. Hy vọng với những chia sẻ trên đây các bạn học có thể hiểu rõ hơn ước là gì, bội là gì và giải quyết được các dạng bài tập liên quan đến chúng. Chúc các bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

Chuyên mục: Chuyên mục : Kiến thức mê hoặc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *