Câu hỏi:

Văn bản nào dưới đây là văn bản pháp luật?

A. Điều lệ Đoàn người trẻ tuổi Cộng sản Hồ Chí Minh

B. Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh A về thực hiện lập Bna chỉ đạo kì thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tại địa phương.

C. Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh A về việc phê duyệt kế hoạch thời hạn năm học 2016 – 2017 của giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông và giáo dục tiếp tục tại địa phương .
D. Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh A lao lý mức thu so với những khoản phí, lệ phí trên địa phận tỉnh .

Đáp án đúng D.

Văn bản nào dưới đây là văn bản pháp luật : quyết định hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh A lao lý mức thu so với những khoản phí, lệ phí trên địa phận tỉnh, pháp luật là mạng lưới hệ thống những quy tắc xử sự chung do nhà nước phát hành và được bảo vệ thực thi bằng quyền lực tối cao nhà nước .

Giải thích lý do vì sao chọn D là đúng

Pháp luật là mạng lưới hệ thống những quy tắc xử sự chung do nhà nước phát hành và được bảo vệ thực thi bằng quyền lực tối cao nhà nước .
+ Pháp luật là chuẩn mực về những việc được làm, phải làm và không được làm .
+ Do nhà nước thiết kế xây dựng, phát hành và bảo vệ triển khai .

+ Nếu cá nhân, tổ chức nào vi phạm sẽ bị xử lí nghiêm minh, kể cả áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Đặc trưng của pháp luật 

– Tính quy phạm phổ cập
+ Pháp luật là khuôn mẫu chung, vận dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, với toàn bộ mọi người, trong mọi nghành .
+ Là ranh giới phân biệt pháp luật với những loại quy phạm xã hội khác .
+ Làm nên giá trị công minh, bình đẳng của pháp luật .
– Tính quyền lực tối cao, bắt buộc chung
+ Là lao lý bắt buộc so với tổng thể mọi cá thể và tổ chức triển khai .
+ Những người vi phạm pháp luật sẽ bị vận dụng những giải pháp thiết yếu để buộc họ phải tuân theo hoặc để khắc phục hậu quả do việc làm trái pháp luật gây nên .

– Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức

+ Được biểu lộ qua những văn bản quy phạm pháp luật : diễn đạt đúng chuẩn, một nghĩa .
+ Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền phát hành đều được lao lý rõ trong “ Hiến pháp ” và “ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ” .
+ Văn bản do cơ quan cấp dưới phát hành không được trái với nội dung của văn bản do cơ quan cấp trên phát hành à mọi văn bản pháp luật đều không được trái với Hiến pháp à tạo nên sự thống nhất của mạng lưới hệ thống pháp luật .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *