” nói thiệt khó quá, quá nhiều thuật ngữ ( mà không phải thầy cô nào cũng hiểu ), quá nhiều ý tưởng sáng tạo, quá nhiều chiêu thức trong lúc lại dựa vào bài giảng trong thực tiễn và trình độ của chính thầy cô dạy môn đó. ”

Bởi vậy mới cần có một chương trình đào tạo nghiệp vụ bài bản dành cho giáo viên, với nhiều bậc trình độ từ căn bản đến nâng cao; mỗi bậc học xong về làm ngay, cho thành thục trước khi học bậc tiếp theo. Quan trọng hơn nữa, không thể dạy hết mọi thứ, mà giáo viên họ chỉ cần học các nguyên tắc chính rồi chính họ tự mày mò sáng tạo để đưa ra mô hình riêng thích hợp với mình.

Xem thêm: REVIT – VN

“chỉ mong các trang này trở nên phổ biến, thân thiện với người dùng cho nên trường tôi yêu cầu các khoa, phòng ban ngoài các bài giảng hãy đưa thêm thông tin hoạt động, các bài báo, các lĩnh vực nghiên cứu, tra cứu điểm thi ( bằng việc Scan bảng điểm môn thi)… vì vậy lại nẩy sinh ra một chuyện: Moodle là hệ thống Elearning nên việc quản lý tin tức rất khó có hệ thống đưa tin bài bản […] ngoài các khóa học, nhu cầu đưa tin là có thật nhất là tại các phòng ban, họ chỉ có tin tức thôi vậy chẳng lẽ lại có thêm hệ thống Web khác hay sao ? vì vậy để chứng minh Moodle vẫn có thể tạo các trang web tin tức, tôi lại phải thay đổi giao diện sao cho đẹp hơn, lại tập huấn cho các phòng ban cách đưa tin, các quản lý tin… theo một cách hết sức thủ công”

Anh đã biết chắc là Moodle không phải để phục vụ mục đích đưa tin tức (để làm điều đó phải chỉnh sửa một cách rất thủ công, không chuyên nghiệp và không thuận tiện), vậy tại sao còn đi chứng minh điều ngược lại làm gì? Dùng Moodle không có nghĩa rằng Moodle là cây đũa thần kì biến mọi thứ từ không thể thành có thể. Nó chỉ thích hợp với những nhu cầu nhất định và không nên khiên cưỡng, ép mọi người phải dùng nó một khi ta không chứng minh cho họ thấy được những mặt hay của nó, hoặc khi họ chưa có đầy đủ những điều kiện thích hợp để áp dụng nó.

Hồi tháng 11/2011 tôi tập huấn cho những thầy cô của những trường ở Thành Phố Đà Nẵng ( Bách khoa, Kinh tế, Sư phạm, … ), họ cũng đến với tâm thế tựa như như anh và nhiều người vẫn đang do dự, và ra về vui tươi vì biết là mình hoàn toàn có thể làm gì. Dù đã báo trước, nhưng tiếc là không có dịp làm quen với anh !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *