vi-du-ve-the-gioi-quan-7111990

Thế giới quan là một trong những nội dung quan trọng của môn học những nguyên lý của chủ nghĩa cách mạng Mác – Lênin. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề bài xin đưa ra Ví dụ về thế giới quan.

nội dung

Thế giới quan là gì?

Giáo trình Triết học Mác – Lenin lý giải về thế giới quan như sau : “ Thế giới quan là hàng loạt những ý niệm của con người về thế giới, về bản thân con người, về đời sống và vị trí của con người trong thế giới đó. Trong thế giới quan có sự hoà nhập giữa tri thức và niềm tin. Tri thức là cơ sở trực tiếp cho sự hình thành thế giới quan, tuy nhiên nó chỉ gia nhập thế giới quan khi nó đã trở thành niềm tin khuynh hướng cho hoạt động giải trí của con người ” .
Có thể thấy thế giới quan chính là kim chỉ nam khuynh hướng cho đời sống của con người, từ nhận thức đến hành vi thực tiễn, giúp xác lập hệ tư tưởng, lý tưởng, lối sống của bản thân. Trong thế giới quan có sự hoà nhập giữa tri thức và niềm tin. Tri thức là cơ sở trực tiếp cho sự hình thành thế giới quan, tuy nhiên nó chỉ gia nhập thế giới quan khi nó đã trở thành niềm tin xu thế cho hoạt động giải trí của con người .

vi-du-ve-the-gioi-quan-8282000

Bạn đang đọc: Ví dụ về thế giới quan

Nguồn gốc của thế giới quan

Thế giới quan sinh ra từ chính đời sống của con người. Có thể thất toàn bộ hoạt động giải trí của con người đều bị chi phối bởi một thế giới quan nhất định. Những yếu tố chính cấu thành nên thế giới quan đó là tri thức, lý trí, niềm tin và tình cảm. Chúng link với nhau thành một thể thống nhất và chi phối đến cả nhận thức lẫn hành vi thực tiễn của con người .

Phân loại thế giới quan

Xét theo quy trình tăng trưởng thì hoàn toàn có thể chia thế giới quan thành ba mô hình cơ bản : Thế giới quan lịch sử một thời, thế giới quan tôn giáo và thế giới quan triết học .
Thế giới quan lịch sử một thời là phương pháp cảm nhận thế giới của người nguyên thủy. Ở thời kỳ này, những yếu tố tri thức và cảm hứng, lý trí và tín ngưỡng, hiện thực và tưởng tượng, cái thật và cái ảo, cái thần và cái người, v.v. của con người hoà quyện vào nhau biểu lộ ý niệm về thế giới .
Trong thế giới quan tôn giáo, niềm tin tôn giáo đóng vai trò hầu hết ; tín ngưỡng cao hơn lý trí, cái ảo ép chế cái thực, cái thần tiêu biểu vượt trội cái người .
Thế giới quan triết học sinh ra trong điều kiện kèm theo trình độ tư duy và thực tiễn của con người có bước tăng trưởng cao hơn so với thế giới quan lịch sử một thời và tôn giáo. Điều đó làm cho tính tích cực của tư duy con người có bước chuyển về chất. Thế giới quan triết học được kiến thiết xây dựng dựa trên mạng lưới hệ thống lý luận, khái niệm, phạm trù, quy luật. Không đơn thuần chỉ là nói lên quan điểm của con người về thế giới, thế giới quan triết học còn nỗ lực tìm những lý giải, chứng tỏ tính đúng đắn của những quan điểm đó bằng lý luận, logic .

Ví dụ thế giới quan

Để làm rõ các nội dung của vấn đề thế giới quan bài viết xin đưa ra ví dụ về thế giới quan theo từng loại thế giới quan huyền thoại, thế giới quan tôn giáo và thế giới quan triết học.

+ Đối với thế giới quan lịch sử một thời thì dân tộc bản địa Nước Ta có thần thoại cổ xưa Lạc Long Quân – Âu Cơ để lý giải về nguồn gốc của dân tộc bản địa với 100 bạn bè, 50 theo cha lên núi và 50 theo mẹ xuống biển hay truyền thuyết thần thoại Sơn Tinh – Thủy Tinh lý giải hiện tượng kỳ lạ mưa lũ của nước ta … .
+ Thế giới quan tôn giáo lý giải dựa trên cơ sở thừa nhận sự phát minh sáng tạo của một loại năng lượng thần bí, siêu nhiên. Theo Kinh thánh, Thiên Chúa là đấng đã phát minh sáng tạo ra ngoài hành tinh, muôn loài trong 6 ngày và ngày thứ 7 Ngài nghỉ ngơi. Ông Adam và bà Eva không nghe lời Thiên Chúa đã ăn trái của “ cây biết điều thiện điều ác ” ( trái cấm ) nên bị Thiên Chúa đuổi khỏi Vườn địa đàng. Hai người này truyền tội lỗi ( gọi là tội tổ tông, nguyên tội ) cho con cháu là loài người. Bởi loài người mang tội, Thiên Chúa đã giáng sinh làm người và chịu khổ hình để loài người được hòa giải với Thiên Chúa .
+ Thế giới quan triết học được kiến thiết xây dựng dựa trên mạng lưới hệ thống lý luận, phạm trù, quy luật. Trái Đất là hành tinh thứ ba tính từ Mặt Trời, đồng thời cũng là hành tinh lớn nhất trong những hành tinh đất đá của hệ Mặt Trời xét về nửa đường kính, khối lượng và tỷ lệ của vật chất. Trái Đất còn được biết tên với những tên gọi “ hành tinh xanh ”, là nhà của hàng triệu loài sinh vật, trong đó có con người và cho đến nay nó là nơi duy nhất trong ngoài hành tinh được biết đến là có sự sống .

Vai trò của thể giới quan

Có thể thấy thế giới quan đóng vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng trong đời sống của con người và xã hội loài người .
thế giới quan là “ la bàn ” soi đường, chỉ hướng cho con người triển khai những hoạt động giải trí tích cực để tăng trưởng xã hội. Thế giới quan là trụ cột trong hệ tư tưởng của nhân cách, hành vi, đạo đức và chính trị .

Thế giới quan đóng vai trò định hướng đối với toàn bộ cuộc sống của con người, từ thực tiễn cho đến hoạt động nhận thức thế giới cũng như tự nhận thức bản thân, xác định lý tưởng, hệ giá lối sống cũng như nếp sống của mình.

Sống trong thế giới loài người, con người cần phải nhận thức thế giới và nhận thức bản thân mình. Trong mối link chung giữa thế giới và con người đã giúp tất cả chúng ta tạo nên những khuynh hướng về lý tưởng sống trải qua những tiềm năng và xu thế chiêu thức hoạt động giải trí đơn cử .
Bên cạnh đó thế giới quan là tác nhân xu thế cho quy trình con người liên tục nhận thức thế giới. Có thể ví thế giới quan như một “ thấu kính ”, qua đó con người nhìn nhận thế giới xung quanh cũng như tự xem xét chính bản thân mình để xác lập cho mình mục tiêu, ý nghĩa đời sống và lựa chọn phương pháp hoạt động giải trí đạt được mục tiêu, ý nghĩa đó. Như vậy thế giới quan đúng đắn là tiền đề để xác lập nhân sinh quan tích cực và trình độ tăng trưởng của thế giới quan là tiêu chuẩn quan trọng về sự trưởng thành của mỗi cá thể cũng như của mỗi hội đồng xã hội nhất định .

Với những thông tin trên đây, chúng tôi tin rằng Quý khách hàng đã phần nào nắm được nội dung Ví dụ về thế giới quan. Xã hội ngày càng phát triển càng cho thấy tầm quan trọng của vai trò thế giới quan, giúp hình thành nhân cách con người một cách toàn diện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *