4.3 (86.22%)

209

votes

Viết về học tiếng Anh bằng tiếng Anh, nghe có vẻ hơi “khoai lang” nhỉ? Bài viết sau đây của Step Up sẽ giúp bạn có thể viết đoạn văn bằng tiếng Anh về việc học tiếng Anh dễ dàng hơn, cùng xem nhé! 

nội dung

1. Bố cục bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về việc học tiếng Anh

Một bài văn bằng tiếng Anh về việc học tiếng Anh hoàn hảo sẽ gồm có 3 phần chính .

Phần 1: Mở đầu: Giới thiệu về việc học tiếng Anh của bạn 

  • Đã học từ khi nào ?
  • Trình độ tiếng Anh hiện tại của bạn là gì ?
  • Cảm nhận về môn tiếng Anh ?

Phần 2: Nội dung chính: Trong phần này, bạn có thể viết về một hay nhiều ý khác nhau liên quan tới việc học tiếng Anh 

  • Cách học tiếng Anh
  • Thói quen học tiếng Anh
  • Tầm quan trọng của tiếng Anh

Phần 3: Phần kết: Nêu lại ý chính và cảm nhận/hy vọng của bạn đối với môn tiếng Anh.

2. Từ vựng thường dùng để viết đoạn văn bằng tiếng Anh về việc học tiếng Anh

Để viết đoạn văn bằng tiếng Anh về việc học tiếng Anh, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm một số ít từ vựng thường dùng nhất dưới đây :

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
common language / ˈkɑmən ˈlæŋgwəʤ / ngôn từ thông dụng
method / ˈmɛθəd / giải pháp
vocabulary / voʊˈkæbjəˌlɛri / từ vựng
grammar / ˈgræmər / ngữ pháp
extra course / ˈɛkstrə kɔrs / lớp học thêm
slang / slæŋ / tiếng lóng
idioms / ˈɪdiəmz / thành ngữ
cultures / ˈkʌlʧərz / văn hóa truyền thống
local life / ˈloʊkəl laɪf / đời sống địa phương
travel oversea / ˈtrævəl oʊvərˈsi / du lịch quốc tế

go abroad

/ goʊ / / əˈbrɔd / đi ra quốc tế
international / ˌɪntərˈnæʃənəl / quốc tế
multinational company / ˌmʌlˌtaɪˈnæʃənəl ˈkʌmpəni / công ty đa vương quốc
proper / ˈprɑpər / đúng chuẩn
efficient / ɪˈfɪʃənt / hiệu suất cao
proficient / prɑˈfɪʃənt / thành thạo

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về học tập phổ biến nhất

3. Mẫu đoạn văn bằng tiếng Anh về việc học tiếng Anh

Tiếp theo, Step Up sẽ phân phối cho bạn 4 bài mẫu khi viết đoạn văn bằng tiếng Anh về việc học tiếng Anh để bạn tìm hiểu thêm nhé .

3.1. Văn mẫu viết về cách học tiếng Anh bằng tiếng Anh

Đầu tiên là đoạn văn bằng tiếng anh về việc học tiếng anh mẫu dành cho bạn .

Đoạn văn mẫu :

English is the most common language all over the world. There is no compulsory method to study English, but each person has to find the suitable one to study it efficiently. To me, I read books in English in order to improve both my vocabulary and grammar. Besides, I combine studying and entertaining. In my không lấy phí time, I often listen to English songs, watch English movies and try to translate the lyrics as well as the subtitle. Furthermore, I join an English club, where I can connect with some international friends, and they are the best teachers to teach me about English. I can learn some slang, idioms, and things that normal teachers do not teach their students. I hope you can find your own ways to learn English .

viet-doan-van-bang-tieng-anh-ve-viec-hoc-tieng-anh-1-7108731

Dịch nghĩa :

Tiếng Anh là ngôn từ thông dụng nhất trên toàn quốc tế. Không có một chiêu thức bắt buộc nào để học tiếng Anh mà mỗi người phải tìm ra giải pháp tương thích để học nó một cách hiệu suất cao. Đối với tôi, tôi đọc sách bằng tiếng Anh để cải tổ cả từ vựng và ngữ pháp của mình. Bên cạnh đó, tôi phối hợp giữa việc học và vui chơi. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường nghe những bài hát tiếng Anh, xem phim tiếng Anh và cố gắng nỗ lực dịch lời bài hát. Ngoài ra tôi có tham gia một câu lạc bộ tiếng Anh, nơi tôi hoàn toàn có thể liên kết với bạn hữu quốc tế, và họ là những giáo viên tốt nhất dạy tôi về tiếng Anh. Tôi hoàn toàn có thể học 1 số ít tiếng lóng, thành ngữ và những điều mà giáo viên thông thường không dạy. Tôi kỳ vọng bạn hoàn toàn có thể tìm ra cách học tiếng Anh cho riêng mình .

3.2. Văn mẫu viết về tại sao phải học tiếng Anh bằng tiếng Anh

Bạn cũng hoàn toàn có thể viết về lí do cần học tiếng Anh khi viết đoạn văn bằng tiếng Anh về việc học tiếng Anh .

Đoạn văn mẫu :

Why do we have to learn English ? My answer is to have an advantage to access to the world. To me, English is not just a language, it also opens new doors to the vast ocean. Firstly, I can get close to international sources of information, trực tuyến and offline such as articles, books, essays, … Therefore, I can gain a lot of useful knowledge in different fields. Secondly, when you can use English proficiently, there are many jobs you can apply for with a high salary. Working for a multinational company is always my dream. Finally, I also make a lot of new friends from many countries, and they let me know about their different cultures. I have a dream that one day I can travel around the world, and there is no tool which is simple to get and useful to help me achieve that dream like English .

viet doan van bang tieng anh ve viec hoc tieng anh

Dịch nghĩa :

Tại sao tất cả chúng ta phải học tiếng Anh ? Câu vấn đáp của tôi là để tiếp cận với quốc tế. Đối với tôi, tiếng Anh không chỉ là một ngôn từ mà nó còn mở ra những cánh cửa mới vào đại dương bát ngát. Thứ nhất, tôi hoàn toàn có thể tiếp cận với những nguồn thông tin quốc tế, trực tuyến và ngoại tuyến như những bài báo, sách, bài luận, … Do đó, tôi hoàn toàn có thể tiếp thu được nhiều kỹ năng và kiến thức có ích trong những nghành nghề dịch vụ khác nhau. Thứ hai, khi bạn hoàn toàn có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, có rất nhiều việc làm bạn hoàn toàn có thể ứng tuyển với mức lương cao. Làm việc cho một công ty đa vương quốc luôn là tham vọng của tôi. Cuối cùng, tôi cũng có rất nhiều bạn mới từ nhiều vương quốc, và họ cho tôi biết về những nền văn hóa truyền thống khác nhau của họ. Tôi có một tham vọng rằng một ngày nào đó tôi hoàn toàn có thể đi du lịch vòng quanh quốc tế, và không có công cụ nào đơn thuần và hữu dụng để giúp tôi đạt được tham vọng đó như tiếng Anh .
Xem thêm: Viết đoạn văn bằng tiếng anh về môn học yêu thích

3.3. Văn mẫu về quyền lợi của việc học tiếng Anh bằng tiếng Anh

Bạn hoàn toàn có thể nhắc tới 1 số ít quyền lợi cơ bản của việc học tiếng Anh khi viết đoạn văn bằng tiếng Anh về việc học tiếng Anh

Đoạn văn mẫu :

English brings about many advantages. Firstly, learning English well boosts your employment potential. To many international companies or world organizations, English is the compulsory requirement to hire an employee. Secondly, English helps you go abroad easily. When you travel or study overseas, English definitely supports you to get adapted to the local life better. Another benefit is that you can make friends all over the world. Therefore, it makes you happier and expands your knowledge. Last but not least, you can watch English films, listen to music songs or read news and understand their meanings without subtitles. That’s much more convenient. To conclude, English brings a lot of benefits, and I am sure that you will regret if you do not study it properly .

viet doan van bang tieng anh ve viec hoc tieng anh

Dịch nghĩa :

Tiếng Anh mang lại nhiều quyền lợi. Thứ nhất, học tốt tiếng Anh sẽ thôi thúc tiềm năng có việc làm của bạn. Đối với nhiều công ty quốc tế hoặc những tổ chức triển khai quốc tế, tiếng Anh là nhu yếu bắt buộc để tuyển dụng nhân viên cấp dưới. Thứ hai, tiếng Anh giúp bạn đi quốc tế thuận tiện. Khi bạn đi du lịch hoặc học tập ở quốc tế, tiếng Anh chắc như đinh sẽ tương hỗ bạn thích nghi với đời sống địa phương tốt hơn. Một quyền lợi khác là bạn hoàn toàn có thể kết bạn trên khắp quốc tế. Do đó, nó giúp bạn vui tươi hơn và mở mang kỹ năng và kiến thức. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn hoàn toàn có thể xem những bộ phim tiếng Anh, nghe những bài hát nhạc hoặc đọc tin tức và hiểu ý nghĩa của chúng mà không cần phụ đề. Điều đó thuận tiện hơn rất nhiều. Để Tóm lại, tiếng Anh mang lại rất nhiều quyền lợi, và tôi chắc như đinh rằng bạn sẽ hối hận nếu bạn không học nó một cách đúng đắn .

3.4. Văn mẫu viết về thói quen học tập bằng tiếng Anh

Với đề bài này, ta chỉ nói tới thói quen học tập nói chung là được rồi .

Đoạn văn mẫu :

Everyone has their own study habits which are suitable to their routines. Personally, I have to go to school in the morning on weekdays, therefore, I spend the afternoon doing the homework. At night, after eating dinner, I often relax for a while by surfing Facebook or Youtube, and then come back to my desk. If the homework is completed, I normally practice some extra English exercises. My mother has bought several English learning books for me. On Monday and Tuesday, I have an extra course in Mathematics, so I’m a little bit busy those days. In addition, being interested in editing videos, I usually spend my không lấy phí time watching videos on Youtube about this topic and practicing it myself .

viet doan van bang tieng anh ve viec hoc tieng anh

Dịch nghĩa :

Mỗi người đều có thói quen học tập riêng tương thích với lịch trình hàng ngày của họ. Riêng tôi, tôi phải đi học vào buổi sáng những ngày trong tuần, nên tôi dành cả buổi chiều để làm bài tập. Vào buổi tối, sau khi ăn tối, tôi thường thư giãn giải trí một lúc bằng cách lướt Facebook hoặc Youtube, sau đó quay trở lại bàn học của mình. Nếu hoàn thành xong bài tập về nhà, tôi thường luyện thêm 1 số ít bài tập tiếng Anh. Mẹ tôi đã mua một vài cuốn sách học tiếng Anh cho tôi. Thứ Hai và thứ Ba, tôi có đi học thêm môn Toán, thế cho nên tôi hơi bận rộn vào những ngày này. Ngoài ra, tôi thích chỉnh sửa video, tôi thường dành thời hạn rảnh để xem những video trên Youtube về chủ đề này và tự rèn luyện nó .
Xem thêm: Đoạn văn viết về thói quen hàng ngày bằng tiếng Anh

Trong bài viết trên, Step Up đã hướng dẫn bạn bố cục viết đoạn văn bằng tiếng Anh về việc học tiếng Anh. Cùng với đó là một số đoạn văn mẫu để bạn tham khảo và vận dụng vào bài viết của mình. 

Step Up chúc các bạn học tập tốt và sớm thành công!

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *