bai-142-hinh-2-vbt-toan-4-tap-2-6139951

Giải câu 1, 2, 3 trang 68, 69 bài 142 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm:

  • Câu 1, 2, 3 trang 70 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2
  • Câu 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Tag: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 68

Xem thêm: Bài 142. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Xem thêm :

1. Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm:

a )

bai-142-hinh-2-vbt-toan-4-tap-2-8722583

Hiệu của hai số bằng … .
Số lớn được biểu lộ là … phần bằng nhau .
Số bé được bộc lộ là …. phần như vậy .
Tỉ số của số lớn và số bé là ……….
Hiệu số phần bằng nhau là … phần .
b )

bai-142-hinh-3-vbt-toan-4-tap-2-9637151

Hiệu của hai số bằng …
Số bé được biểu lộ là … phần bằng nhau .
Số lớn được bộc lộ là …. phần như vậy .
Tỉ số của số bé và số lớn là …
Hiệu số phần bằng nhau là … phần .

2. Hiệu hai số là 34. Tỉ số của hai số đó là ({5 over 3}). Tìm hai số đó.

Ta có sơ đồ :

bai-142-hinh-4-vbt-toan-4-tap-2_4-8144715

3. Đoạn đường AB ngắn hơn đoạn đường CD là 2km. Tìm chiều dài mỗi đoạn đường đó, biết ràng chiều dài của đoạn thẳng AB bằng ({3 over 4}) chiều dài đoạn thẳng CD.

Bài làm:

1. 

a) Tóm tắt:

bai-142-hinh-2-vbt-toan-4-tap-2_1-2202909

Hiệu của hai số bằng 12.

Số lớn được biểu thị là 5 phần bằng nhau.

Số bé được biểu thị là 2 phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là 5 : 2 hay ({5 over 2})

Hiếu số phần bằng nhau là 3 phần.

b) Tóm tắt:

bai-142-hinh-3-vbt-toan-4-tap-2_1-5972421

Hiệu của hai số bằng 8.

Số bé được biểu thị là 3 phần bằng nhau.

Số lớn được biểu thị là 4 phần như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là 3 : 4 hay ({3 over 4})

Hiệu số phần bằng nhau là 1 phần.

2. 

Tóm tắt:

bai-142-hinh-4-vbt-toan-4-tap-2_3-9183595

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau :
5 – 3 = 2 ( phần )
Số lớn là :
( 34 : 2 times 5 = 85 )
Số bé là :
85 – 34 = 51
Đáp số : Số lớn : 85
Số bé : 5

3. 

Tóm tắt:

bai-142-hinh-5-vbt-toan-4-tap-2-4042337

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau :
4 – 3 = 1 ( phần )
Đoạn đường AB là :
( 2 : 1 times 3 = 6 ) ( km )
Đoạn đường CD là :
6 + 2 = 8 ( km )
Đáp số : Đoạn đường AB 6 km
Đoạn đường CD 8 km

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Toán 4 – Xem ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *