QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

A. Quy định chung

– Tất cả sinh viên phải có thời khóa biểu chính thức vào các học kỳ chính (HK1, HK2) để duy trì tình trạng đang học của sinh viên, nếu không có thì sẽ bị tạm dừng học 1 học kỳ. Thời khóa biểu chính thức được công bố tại myBK >> Xem TKB (myBK >> Thông tin sinh viên >> Thời khóa biểu).

– Tất cả sinh viên phải thực thi ĐK môn học. Chú ý triển khai đúng lịch trình ĐK theo Thông báo ĐK môn học mỗi học kỳ trên website Phòng Đào tạo ( thường khởi đầu trước khi vào học kỳ khoảng chừng 2 tháng ) .

– Các sinh viên chưa được nhận Luận văn tốt nghiệp do chưa đủ điều kiện, các sinh viên đã hoàn thành các môn học và Luận văn tốt nghiệp nhưng chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp (do thiếu chứng chỉ tiếng Anh, ngày công tác xã hội, …) vẫn phải đăng ký môn học để có thời khóa biểu chính thức để duy trì tình trạng đang học của sinh viên (ít nhất 1 môn, có thể là môn học mới hoặc môn học đã học), nếu không thì sẽ bị buộc tạm dừng học.

– Trong thời hạn tạm dừng học, sinh viên không được cấp Giấy ghi nhận sinh viên. Để được liên tục học vào học kỳ kế, sinh viên phải ĐK thu nhận lại trước đợt ĐK môn học của học kỳ kế. Các sinh viên tạm dừng học quá 2 học kỳ liên tục sẽ bị buộc thôi học .
– Các sinh viên có điểm trung bình học kỳ bằng 0 được xem như bỏ học và bị buộc thôi học vào học kỳ kế. Để được liên tục học, sinh viên phải làm đơn cứu xét và phải ĐK môn học .

Thông tin thêm:

– Xem Quy chế đào tạo và học vụ tại trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Quy chế và xem hướng dẫn thực hiện các quy trình thực hiện tại trang web Phòng Đào tạo >> Sinh viên >> Hướng dẫn

– Xem hướng dẫn cụ thể tại BK-wiki ( wiki.hcmut.edu.vn )

B. Đăng ký môn học

SV thực hiện đăng ký môn học tại myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký môn học:

– SV chính quy, bằng 2 ban ngày, bằng 2 buổi tối : chọn đợt ĐK môn học tương ứng

– SV dự thính chuyển hệ: chọn đợt đăng ký chuyển hệ (SV dự thính chuyển hệ là các HV cao học, SV VLVH, ĐTTXa đăng ký lớp chính quy hoặc bằng 2; SV CQ đăng ký lớp B2 tối (chỉ được đăng ký khi môn học này không mở cho lớp CQ hoặc đã hết chỗ); SV B2 buổi tối đăng ký lớp B2 ban ngày và ngược lại).

Các trường hợp không được đăng ký môn học và cách khắc phục:

– Nộp trễ học phí ( đợt 1 hoặc đợt 2 ) : SV phải nộp đơn trình diễn nguyên do trễ hạn để được ĐKMH ( Tải biểu mẫu tại website PĐT >> Sinh viên >> Biểu mẫu )
– Chưa nộp học phí : SV phải nộp học phí và phải nộp đơn trình diễn nguyên do trễ hạn để được ĐKMH .
– Vi phạm pháp luật của P.CTCT – SV ( về hoạt động và sinh hoạt công dân, khám sức khỏe thể chất, bảo hiểm y tế, … ), Thư viện : SV phải khắc phục những điều kiện kèm theo còn thiếu để được ĐKMH .

Các bước thực hiện đăng ký môn học:

1. Xem Chương trình đào tạo và Lịch đăng ký môn học

– Xem Chương trình đào tạo tại trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Chương trình đào tạo

– Xem Lịch đăng ký môn học mỗi học kỳ tại trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Đăng ký môn học

2. Đăng ký kế hoạch học tập

Đăng ký tại myBK (mybk.hcmut.edu.vn)>> Đăng ký môn học >> Chọn đợt đăng ký kế hoạch tương ứng

SV phải đăng ký tất cả các môn cần học trong học kỳ để được xếp lớp trong TKB sơ bộ.

Lưu ý: Nếu không đăng ký kế hoạch học tập, SV sẽ khó đăng ký được môn học do lớp đã đủ sĩ số.

3. Đăng ký môn học

Đăng ký tại myBK >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt đăng ký tương ứng

SV kiểm tra TKB sơ bộ, có thể đăng ký thêm, điều chỉnh nhóm hoặc hủy môn.

Lưu ý:

– Nếu SV không hiệu chỉnh là chấp nhận TKB sơ bộ đã được xếp.

– PĐT sẽ hậu kiểm các điều kiện ĐKMH và điều chỉnh để xếp TKB chính thức.

– SV không được ĐKMH nếu không thanh toán học phí hoặc thanh toán trễ học kỳ trước. SV phải thanh toán học phí và nộp Đơn trình bày lý do trễ hạn để được ĐKMH.

4. Kiểm tra TKB chính thức

Xem TKB chính thức tại myBK >> Thông tin sinh viên >> Thời khóa biểu

SV không có TKB chính thức sẽ bị tạm dừng học.

Lưu ý

– Không xem TKB tại công cụ Đăng ký môn học.

– Có thể có một số môn học đã có đăng ký nhưng không có trong TKB chính thức do không thỏa điều kiện ĐKMH (môn tiên quyết/học trước, số tín chỉ tích lũy, chuẩn tiếng Anh, …) hoặc lớp bị hủy (do sĩ số ít). SV xem lịch sử đăng ký môn học để biết lý do cụ thể.

– Không được hủy môn hoặc đổi nhóm sau khi có TKB chính thức.

– Phải thường xuyên kiểm tra TKB để biết các thay đổi (nếu có)

– Đối với lớp dự thính: TKB sẽ bị hủy và SV không được dự kiểm tra/thi nếu không thanh toán học phí hoặc thanh toán trễ hạn. SV phải thanh toán học phí và nộp Đơn trình bày lý do trễ hạn để được khôi phục TKB và được dự kiểm ta/thi.

5. Đăng ký bổ sung

Đăng ký tại myBK >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt đăng ký tương ứng

SV đăng ký bổ sung các môn học, hoặc đăng ký lại các môn học đã đăng ký trước đây nhưng chưa có trong TKB chính thức.

Lưu ý: SV không được hủy môn học hoặc đổi nhóm. Nếu không có nhu cầu học nữa, SV có thể thực hiện quy trình rút môn học (có tính học phí).

6. Bắt đầu học kỳ

SV kiểm tra lại TKB cập nhật sau đợt bổ sung.

7. Thanh toán học phí

SV thanh toán học phí tại myBK >> BKPay

SV phải thanh toán đúng hạn các đợt thanh toán học phí.

Lưu ý:

– HK chính CQ: 2 đợt (giữa HK và cuối HK)

Xem thêm: REVIT – VN

– HK chính (SV dự thính chuyển hệ); HK chính VLVH: 1 đợt (giữa HK)

– HK dự thính; HK học lại VLVH: 1 đợt (đầu HK)

Xem chi tiết tại Quy chế – quy định >> Quy chế đào tạo và học vụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *