Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

– Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm các lĩnh vực: kỷ cương, uy quyền, chính lệnh, tam cương ngũ thường.

– Tác giả trình làng, việc thực hành thực tế luật ở những nước phương Tây :
+ Rất công minh, vua cũng phải tuân thủ .
+ Có Bộ Hình riêng chuyên giữ việc thực thi đúng luật
+ Những người ” nhập ngạch Bộ Hình xử đoán những vụ kiện tụng thì chỉ có thăng trật chứ không khi nào bị biếm truất ”

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 2 (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Trước pháp lý, tác giả chủ trương :
– Vua ” không dự vào những việc ngũ hình để tỏ đạo nhân ái và công minh ” .
– Quan ” dùng luật để trị “, dân ” theo luật mà giữ ” .
=> Chủ trương như vậy nhằm mục đích giữ công minh và nhân ái trong xã hội.

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 3 (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Theo Nguyễn Trường Tộ, Nho học truyền thống lịch sử không trọng pháp luật bởi :
– Chỉ nói suông trên giấy .

– Chỉ dựa vào sách vở mà sách vở thì có đúng có sai.

=> Hậu quả là khó khiến con người thân hành thao tác theo chuẩn mực.

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 4 (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Tác giả ý niệm, đạo đức và pháp lý có mối quan hệ ngặt nghèo :
– Luật là phương tiện đi lại để tiện cho việc quản lý .
– Luật tốt cho đạo đức : ” nếu tận dụng cái lẽ công minh ở trong luật mà xử sự thì mọi quyền “, ” pháp đều là đạo đức “, ” trái luật là tội, giữ đúng luật là đức “.

Câu 5

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 5 (trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

    Việc nhắc đến Khổng Tử và các khái niệm đạo đức, văn chương có tác dụng lập luận chặt chẽ. Bởi không chỉ có tác giả mà cả Khổng Tử (người có vai trò, ảnh hưởng lớn lao trong đạo Nho) cũng chỉ ra hạn chế của giáo lý, đạo đức Nho giáo: “Chép những lời nói suông chẳng bằng thân hành ra làm việc”.  

=> Tác giả đã sử dụng phép lập luận phản đề.

Bố cục

Video hướng dẫn giải

Bố cục (3 phần)

– Phần 1 (từ đầu… “quốc dân giết”): Nêu trách nhiệm, vị trí của luật pháp đối với xã hội.

– Phần 2 (tiếp… “chất phác”): Mối quan hệ của luật pháp với Nho giáo.

– Phần 3 (còn lại): Mối quan hệ luật pháp với đạo đức.

ND chính

Video hướng dẫn giải

 Với cái nhìn tiến bộ và đầy tinh thần trách nhiệm, Nguyễn Trường Tộ đã chỉ rõ vai trò của luật pháp đối với sự ổn định của xã hội. Tư tưởng ấy của ông dù được nói đến cách đây hàng trăm năm nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.