giai-vo-bai-tap-tieng-viet-1-trang-5-6-7-bai-doi-tai-xau-xi-3-8411056
Giải vở bài tập Tiếng Việt 1 – Tập 2 – Bài 1. TÔI VÀ CÁC BẠN

Giải vở bài tập Tiếng Việt 1 Tập 2 – Bài 1 TÔI VÀ CÁC BẠN
Gia sư lớp 1
✅ TÔI LÀ HỌC SINH LỚP MỘT
✅ ĐÔI TAI XẤU XÍ
✅ BẠN CỦA GIÓ
✅ GIẢI THƯỞNG CỦA TÌNH BẠN
✅ SINH NHẬT CỦA VOI CON
Gia sư tại Đà Nẵng
Liên hệ: 0934490995Cô Quyên
Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Tiếng Việt 1 – Tập 2 – Bài 2. Mái ấm gia đình trang 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

nội dung

TÔI LÀ HỌC SINH LỚP MỘT

A. Bài tập bắt buộc

1. Giải bài tập (trang 4 VBT Tiếng Việt 1, tập 2)

Nối A với B

giai-vo-bai-tap-tieng-viet-1-trang-4-5-bai-1-toi-la-hoc-sinh-lop-1-31-7552954

Hướng dẫn trả lời:

giai-vo-bai-tap-tieng-viet-1-trang-4-5-bai-1-toi-la-hoc-sinh-lop-1-4-6970453

2. (trang 4 VBT Tiếng Việt 1, tập 2)

Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu và viết lại câu:

a. thích, em, nhảy dây, chơi
…. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
b. em, đuổi bắt, thích, chơi, cũng
…. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
c. vui, thật là, đi học
…. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Hướng dẫn trả lời:

a. thích, em, nhảy dây, chơi
→ Em thích chơi nhảy dây .
b. em, đuổi bắt, thích, chơi, cũng
→ Em cũng thích chơi đuổi bắt .
c. vui, thật là, đi học
→ Đi học thật là vui .

B. Bài tập tự chọn

1. (trang 5 VBT Tiếng Việt 1, tập 2)

Chọn từ ngữ đúng và viết lại

giai-vo-bai-tap-tieng-viet-1-trang-4-5-bai-1-toi-la-hoc-sinh-lop-1-5-6114049

Hướng dẫn trả lời:

giai-vo-bai-tap-tieng-viet-1-trang-4-5-bai-1-toi-la-hoc-sinh-lop-1-6-5324944

2. (trang 5 VBT Tiếng Việt 1, tập 2)

Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống

Dưới mái ( chường / trường ) … … … … … … … … … mới, sao tiếng ( trống / chống ) … … … … … … … … … rung động lê dài. Tiếng cô giáo ( chang / trang ) … … … … … … … … … … nghiêm mà ấm cúng. ( tiếng / Tiếng ) … … … … … … … … … đọc bài của em cũng vang đến lạ .
( Theo Ngô Quân Miện )

Hướng dẫn trả lời:

Dưới mái ( chường / trường ) trường mới, sao tiếng ( trống / chống ) trống rung động lê dài. Tiếng cô giáo ( chang / trang ) trang nghiêm mà ấm cúng. ( tiếng / Tiếng ) Tiếng đọc bài của em cũng vang đến lạ .
( Theo Ngô Quân Miện )

3. Hướng dẫn giải (trang 5 VBT Tiếng Việt 1, tập 2)

Viết một câu về điều em thích nhất khi đi học

Hướng dẫn trả lời:

 • HS chọn bất kì điều gì em thích khi đi học để viết vào vở. Gợi ý:
 • Khi đi học, em thích nhất là được nghe cô kể chuyện.
 • Khi đi học, em thích nhất giờ ra chơi được cùng các bạn chơi nhiều trò chơi.
 • Khi đi học, em thích nhất là phòng tin học với nhiều máy móc hiện đại.
 • Khi đi học, em thích nhất là được cô giáo dạy cho tập viết, tập đọc.

ĐÔI TAI XẤU XÍ

A. Bài tập bắt buộc

Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu:

a. sống lưng, ở trên, lạc đà, có, bướu
…. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
b. cái vòi, voi con, dài, có
…. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Hướng dẫn trả lời:

a. sống lưng, ở trên, lạc đà, có, bướu
→ Lạc đà có bướu ở trên sống lưng ( hoặc Ở trên sống lưng lạc đà có bướu ) .
b. cái vòi, voi con, dài, có
→ Con voi có cái vòi dài .

B. Bài tập tự chọn

1. (trang 6 VBT Tiếng Việt 1, tập 2)

Điền vào chỗ trống

a. oang hay ang ?
Thi … … … … … … … … .., cá bống lại ngoi lên mặt nước .
b. uây hay ây ?
Chú mèo ngoe … … … … … … … … .. cái đuôi .
c. uyt hay it ?
Hà … … … … … … … … .. khóc vì lo âu .

Hướng dẫn trả lời:

a. oang hay ang ?
Thi thoảng, cá bống lại ngoi lên mặt nước .
b. uây hay ây ?
Chú mèo ngoe nguẩy cái đuôi .
c. uyt hay it ?
Hà suýt khóc vì thấp thỏm .

2. (trang 5 VBT Tiếng Việt 1, tập 2)

Đánh dấu X vào ô trống trước câu viết đúng
☐ Võ sĩ có thân hình to lớn .
☐ Vỏ sĩ có thân hình to lớn .
☐ Võ xĩ có thân hình to lớn .

Hướng dẫn trả lời:

☒ Võ sĩ có thân hình to lớn .
☐ Vỏ sĩ có thân hình to lớn .
☐ Võ xĩ có thân hình to lớn .

3. (trang 6 VBT Tiếng Việt 1, tập 2)

Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống

Ve ( vẻ / vẽ ) … … … … … … … … .. vè ve
Cái vè loài vật
Trên ( nưng / sống lưng ) … … … … … … … … .. cõng gạch
Là nhà họ cua
Nghiến ( răng / dăng ) … … … … … … … … .. gọi mưa
Đúng là cụ cóc
Thích ngồi cắn chắt
( Truột / Chuột ) … … … … … … … … .. nhắt, chuột đàn
Đan ( lứi / lưới ) … … … … … … … … .. dọc ngang
Anh em nhà nhện .
( Đồng dao )

Hướng dẫn trả lời:

Ve ( vẻ / vẽ ) vẻ vè ve
Cái vè loài vật
Trên ( nưng / sống lưng ) sống lưng cõng gạch
Là nhà họ cua
Nghiến ( răng / dăng ) răng gọi mưa
Đúng là cụ cóc
Thích ngồi cắn chắt
( Truột / Chuột ) Chuột nhắt, chuột đàn
Đan ( lứi / lưới ) lưới dọc ngang
Anh em nhà nhện .
( Đồng dao )

4. (trang 7 VBT Tiếng Việt 1, tập 2)

Viết từ ngữ hoặc câu phù hợp với tranh

giai-vo-bai-tap-tieng-viet-trang-5-6-7-bai-2-doi-tai-xau-xi-2-6145633 giai-vo-bai-tap-tieng-viet-1-trang-5-6-7-bai-doi-tai-xau-xi-3-3350820
…………………………………………… ……………………………………………

Hướng dẫn trả lời:

– hươu cao cổ- Hươu cao cổ có cái cổ rất dài. – con nhím- Trên lưng nhím có nhiều chiếc gai nhọn.

BẠN CỦA GIÓ – Giải vở bài tập Tiếng Việt 1 Tập 2 Bài 1

A. Bài tập bắt buộc

Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu:

gió, mây, thổi, bay

….…………………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn trả lời:

gió, mây, thổi, bay

 Gió thổi mây bay.

B. Bài tập tự chọn

1. Giải vở bài tập Tiếng Việt 1 Tập 2 Bài 1 (trang 7 VBT Tiếng Việt 1, tập 2)

Chọn từ trong khung để hoàn thành xong câu

nhớ ngồi lùa nhặt

a. Gió … … … … … … … trong tán lá .
b. Cô bé cùng những bạn … … … … … … … rác trên bãi biển .

Hướng dẫn trả lời:

a. Gió lùa trong tán lá .
b. Cô bé cùng những bạn nhặt rác trên bãi biển .

2. (trang 8 VBT Tiếng Việt 1, tập 2)

Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống
Chúng ta không hề nhìn thấy gió. Nhưng tất cả chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận ( đượt / được ) … … … … … … … nó. Những tán lá phát ra âm thanh ( sào sạc / xào xạc ) … … … … … … …. Một cánh diều bay ( vúc / vút ) … … … … … … … lên cao. Hoặc cánh buồm căng phồng lướt ( xóng / sóng ) … … … … … … …. Đó ( trính / chính ) … … … … … … … là lúc gió thổi đấy .
( Phỏng theo Bách khoa toàn thư tiên phong của tôi, Thúy An dịch )

Hướng dẫn trả lời:

Chúng ta không hề nhìn thấy gió. Nhưng tất cả chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận ( đượt / được ) được nó. Những tán lá phát ra âm thanh ( sào sạc / xào xạc ) xào xạc. Một cánh diều bay ( vúc / vút ) vút lên cao. Hoặc cánh buồm căng phồng lướt ( xóng / sóng ) sóng. Đó ( trính / chính ) chính là lúc gió thổi đấy .

GIẢI THƯỞNG CỦA TÌNH BẠN

A. Bài tập bắt buộc

Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu:

a. Cường, Kiên, là, và, đôi, bạn thân .
…. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
b. Cúc, Nhung, và, cùng, nhảy dây, chơi .
…. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Hướng dẫn trả lời:

a. Cường, Kiên, là, và, đôi, bạn thân .
→ Cường và Kiên là đôi bạn thân .
b. Cúc, Nhung, và, cùng, nhảy dây, chơi .
→ Cúc và Nhung cùng chơi nhảy dây .

B. Bài tập tự chọn

1. (trang 8 VBT Tiếng Việt 1, tập 2)

Điền vào chỗ trống oac, oăng hay oach

giai-vo-bai-tap-tieng-viet-1-trang-8-9-giai-thuong-cua-tinh-ban-1-7165370 giai-vo-bai-tap-tieng-viet-1-trang-8-9-giai-thuong-cua-tinh-ban-3-2074457 giai-vo-bai-tap-tieng-viet-1-trang-8-9-giai-thuong-cua-tinh-ban-2-2205657
con h………………… áo kh………………… thu h…………………

Hướng dẫn trả lời:

con hoẵng áo khoác thu hoạch

2. (trang 9 VBT Tiếng Việt 1, tập 2)

Điền vào chỗ trống

a. oac hay oăc ?
Hà kh … … … … … vai bạn .
b. oang hay oăng ?
Kh … … … … … cuối tháng 11, tôi và những bạn sẽ được đi thăm vườn bách thú .
c. oanh hay oach ?
Lan và Hà lập kế h … … … … … học nhóm .

Hướng dẫn trả lời:

a. oac hay oăc ?
Hà khoác vai bạn .
b. oang hay oăng ?
Khoảng cuối tháng 11, tôi và những bạn sẽ được đi thăm vườn bách thú .
c. oanh hay oach ?
Lan và Hà lập kế hoạch học nhóm .

3. (trang 9 VBT Tiếng Việt 1, tập 2)

Chọn từ ngữ đúng để điền vào chỗ trống

Gà hoa mơ là bạn của vịt ( xám / sám ) … … … … … … …. Một hôm hai bạn rủ ( nhau / nhao ) … … … … … … … đi kiếm ăn. Đi qua hồ nước, chẳng may gà hoa mơ ( trượt / chượt ) … … … … … … … chân ngã. Vịt xám liền ( lao / nao ) … … … … … … … xuống cứu bạn. Gà hoa mơ cảm ơn vịt xám .

Hướng dẫn trả lời:

Gà hoa mơ là bạn của vịt ( xám / sám ) xám. Một hôm hai bạn rủ ( nhau / nhao ) nhau đi kiếm ăn. Đi qua hồ nước, chẳng may gà hoa mơ ( trượt / chượt ) trượt chân ngã. Vịt xám liền ( lao / nao ) lao xuống cứu bạn. Gà hoa mơ cảm ơn vịt xám .

4. (trang 9 VBT Tiếng Việt 1, tập 2)

Viết một câu tương thích với tranh
giai-vo-bai-tap-tieng-viet-1-trang-8-9-giai-thuong-cua-tinh-ban-4-8602872

Hướng dẫn trả lời:

 • Bạn Nam chia cho Hà một nửa chiếc bánh.
 • Hai bạn nhỏ chia sẻ đồ ăn cho nhau.
  (Lưu ý: tên nhân vật em có thể tự do đặt)

Giải vở bài tập Tiếng Việt 1 Tập 2
SINH NHẬT CỦA VOI CON

A. Bài tập bắt buộc

Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu:

a. voi con, sinh nhật, những bạn, chúc mừng
…. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
b. những bạn, em, chơi cùng, giờ ra chơi, thường
…. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Hướng dẫn trả lời:

a. voi con, sinh nhật, những bạn, chúc mừng
→ Các bạn chúc mừng sinh nhật voi con .
b. những bạn, em, chơi cùng, giờ ra chơi, thường
→ Giờ ra chơi, em thường chơi cùng những bạn .

B. Bài tập tự chọn

1. (trang 10 VBT Tiếng Việt 1, tập 2)

Điền vào chỗ trống

a. oam hay oăm ?
Chó Vện và chó Vàng cùng nhau ng … … … … … khúc xương .
b. oăc hay oac ?
Tôi ng … … … … … tay với bạn hẹn chiều nay sẽ chơi chọi gà .

Hướng dẫn trả lời:

a. oam hay oăm ?
Chó Vện và chó Vàng cùng nhau ngoạm khúc xương .
b. oăc hay oac ?
Tôi ngoắc tay với bạn hẹn chiều nay sẽ chơi chọi gà .

2. (trang 10 VBT Tiếng Việt 1, tập 2)

Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống

Hôm nay là sinh nhật Hà. Cuối buổi học, cô giáo và những bạn đã ( tổ chức triển khai / tổ trức ) … … … … … sinh nhật cho Hà. Hà được cắt bánh ga tô, thổi nến ngay tại ( lớp / nớp ) … … … … …. Hà ( vui / dui ) … … … … … lắm .

Hướng dẫn trả lời:

Hôm nay là sinh nhật Hà. Cuối buổi học, cô giáo và những bạn đã ( tổ chức triển khai / tổ trức ) tổ chức triển khai sinh nhật cho Hà. Hà được cắt bánh ga tô, thổi nến ngay tại ( lớp / nớp ) lớp. Hà ( vui / dui ) vui lắm .

3. (trang 11 VBT Tiếng Việt 1, tập 2)

Tìm trong bài đọc Sinh nhật của voi con từ ngữ thể hiện:

a. tâm trạng của voi con khi bị ốm
…. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
b. tâm trạng của voi con khi những bạn đến chúc mừng sinh nhật
…. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Giải vở bài tập Tiếng Việt 1 Tập 2 Hướng dẫn trả lời:

a. tâm trạng của voi con khi bị ốm → buồn bã
b. tâm trạng của voi con khi những bạn đến chúc mừng sinh nhật → vui ơi là vui

4. Giải vở bài tập Tiếng Việt 1 Tập 2 (trang 11 VBT Tiếng Việt 1, tập 2)

Giải vở bài tập Tiếng Việt 1 Tập 2
Dựa vào bài đọc Sinh nhật của voi con, em hãy viết tiếp các câu sau:

a. Thỏ Trắng mang …. … … … … … … … … … … … … … … … … … …
b. Gấu đen ngoạm …. … … … … … … … … … … … … … … … … … …
c. Vẹt mỏ khoằm nói …. … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Hướng dẫn trả lời:

a. Thỏ Trắng mang cà rốt .
b. Gấu đen ngoạm nguyên một nải chuối .
c. Vẹt mỏ khoằm nói những lời chúc tốt đẹp .

5. (trang 11 VBT Tiếng Việt 1, tập 2)

Viết lời chúc mừng sinh nhật một người bạn của em

giai-vo-bai-tap-tieng-viet-1-trang-10-11-sinh-nhat-cua-voi-con-1-6400597

Hướng dẫn trả lời:

 • Chúc mừng sinh nhật Mai. Chúc cậu thêm tuổi mới sẽ mạnh khỏe và học giỏi.
 • Chúc mừng sinh nhật Tuấn yêu quý. Chúc cậu sớm hoàn thành giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá.

Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Tiếng Việt 1 – Tập 2 – Bài 2. Mái ấm gia đình trang 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Gia sư tại Đà Nẵng
Liên hệ: 0934490995Cô Quyên

( Visited 15.034 times, 1 visits today )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *