c2h2-ra-c6h6
C2H2 ra C6H6 là một trong những phản ứng điều chế benzen ( C6H6 ) từ C2H2 ( axetilen ). Hy vọng tài liệu giúp những bạn học viên viết được phương trình điều chế benzen một cách đúng chuẩn nhất. Mời các bạn tìm hiểu thêm .

nội dung

1. Phương trình điều chế benzen

overset{xt,t^{circ } }{rightarrow} C6H6CH ≡ CH

2. Điều kiện phản ứng C2H2 ra C6H6

Nhiệt độ, áp suất, xúc tác

3. Cách thực thi phản ứng C2H2 ra C6H6

Trime hóa axetilen ở nhiệt độ và xúc tác thích hợp thu được benzen

4. Bài tập vận dụng tương quan

Câu 1. Benzen tác dụng với H2 dư có mặt bột Ni xúc tác, thu được

A. hex-1-en
B. hexan
C. 3 hex-1-in
D. xiclohexan
Đáp án D

Câu 2: Toluen tác dụng với Br2 chiếu sáng (tỷ lệ mol 1 : 1), thu được sẩn phẩm hữu cơ là

A. o-bromtoluen
B. m-bromtoluen .
C. phenylbromua
D. benzylbromua
Đáp án D

Câu 3: Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạp polime?

A. benzen
B. toluen
C. 3 propan
D. stiren
Đáp án D

Câu 4: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường?

A. benzen
B. toluen
C. 3 propan
D. stiren
Đáp án D

Câu 5. Toluen phản ứng với hỗn hợp H2SO4 đặc và HNO3 đặc dư sẽ thu được sản phẩm nào?

A. 2,3,4 – trinitroluen .
B. o-nitrotoluen và m-nitrotoluen .
C. 2,4,6 – trinitroluen ( TNT ) .
D. m-nitrotoluen và p-nitrotoluen .
Đáp án C : Sản phẩm thu được là 2,4,6 – trinitrotoluen ( TNT ) .

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn ankybenzen X thu được 7,84 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C6H6
B. C7H8
C. C8H8
D. C8H10
Đáp án BGọi công thức hợp chất hữu cơ ankybenzen X là CnH2n-6

Ta có: 3nX = nCO2 – nH2O = 0,35 – 0,2 = 0,15 mol

=> nX = 0,05 mol
Bảo toàn nguyên tố C => 0,05 n = 0,35 => n = 7
=> CTPT của X là C7H8

Câu 7  Khi cho một ít benzen vào ống nghiệm đựng nước brom, lắc nhẹ. Hiện tượng quan sát được là:

A. nước brom mất màu, thu được chất lỏng giống hệt
B. chất lỏng trong ống nghiệm chia thành 2 lớp : lớp có màu đỏ và lớp không màu
C. chất lỏng trong ống nghiệm không biến hóa
D. nước brom mất màu, có chất lỏng không tan chìm xuống đáy ống nghiệm
Đáp án B : chất lỏng trong ống nghiệm chia thành 2 lớp : lớp có màu đỏ và lớp không màu

Câu 8. Trong không khí, nhất ở các khu đô thị lớn có một lượng Benzen vượt quá giới hạn cho phép là một thành phần gây ô nhiễm không khí. Lượng benzen đó có nguồn gốc chủ yếu là do

A. khí phát thải từ những động cơ xe hơi, xem máy do nguyên vật liệu đốt cháy chưa trọn vẹn .
B. hơi benzen thoát ra từ những giàn khoan dầu khí .
C. sinh ra từ khí thải xí nghiệp sản xuất
D. sinh ra từ sản xuất nông nghiệp
Đáp án A

Câu 9. Cho các phát biểu sau:

( 1 ) Benzen cháy trong không khí cho ngọn lửa nhiều muội than
( 2 ) Benzen là chất lỏng không màu, hòa tan được trong nước
( 3 ) Benzen là hóa chất ô nhiễm có rủi ro tiềm ẩn gây ung thư khi tiếp xúc trực tiếp với nó
( 4 ) Hòa tan iot vào benzen thu được dung dịch như nhau không phân lớp .
( 5 ) Ở điều kiện kèm theo thường benzen tính năng với H2 tạo thành hexan
Số phát biểu đúng là :
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Đáp án B

Câu 10. Hóa chất để phân biệt: benzen, axetilen, striren là:

A. Dung dịch Brom
B. Dung dịch Brom, Dung dịch AgNO3 / NH3
C. Dung dịch AgNO3
D. Cu ( OH ) 2, dung dịch AgNO3 / NH3
Đáp án B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *