diem-chuan-dai-hoc-su-pham-thanh-pho-hcm-2016-diem-chuan-sps-dai-hoc-su-pham-tp-hcm
# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7760101 Công tác xã hội A00; C00; D01; D78
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D90 19.75
3 7440112 Hóa học A00; B00; D07 28
4 7440102 Vật lý học A00; A01 26
5 7310501 Địa lý học (Chương trình đào tạo: Địa lý du lịch) D10; D15
6 7310403 Tâm lý học giáo dục A00; C00; D01; D78 17
7 7310401 Tâm lý học B00; C00; D01; D78 21.25
8 7220330 Văn học C03; D78
9 7220330 Văn học C00; D01 26
10 7220212 Quốc tế học D01; D14; D78
11 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) D78; D96
12 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) D01 25.5
13 7220209 Ngôn ngữ Nhật (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) D03; D04
14 7220209 Ngôn ngữ Nhật (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) D01; D06 23
15 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D03; D06
16 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 22
17 7220203 Ngôn ngữ Pháp (Chương trình đào tạo: Du lịch, Biên, phiên dịch) D01; D03 20
18 7220202 Ngôn ngữ Nga D78; D80
19 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D02 22
20 7220201 Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo: Tiếng Anh Thương mại, Biên, phiên dịch) D01 29.5
21 7220113 Việt Nam học ( Chương trình đào tạo: Hướng dẫn viên du lịch D14; D78
22 7220113 Việt Nam học ( Chương trình đào tạo: Hướng dẫn viên du lịch C00; D01 20
23 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D04; D06
24 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D01; D03 22
25 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp D01; D03 22
26 7140232 Sư phạm Tiếng Nga D78; D80
27 7140232 Sư phạm Tiếng Nga D01; D02 25
28 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 32.25
29 7140219 Sư phạm Địa lý C00; C04; D10; D15 29
30 7140218 Sư phạm Lịch sử C03; D09
31 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; D14 26
32 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C03; D01; D78 30.5
33 7140213 Sư phạm Sinh học B00; D08 28
34 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 31
35 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; C01 31.5
36 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D90 19
37 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01 33
38 7140208 Giáo dục Quốc phòng – An ninh A00; A01; C00; D01
39 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T01 20
40 7140205 Giáo dục Chính trị C19; D66
41 7140205 Giáo dục Chính trị C00; D01 18.5
42 7140203 Giáo dục Đặc biệt C00; D08
43 7140203 Giáo dục Đặc biệt D01; M00 18.5
44 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; D01; D72 21.5
45 7140201 Giáo dục Mầm non M00 20
46 7140114 Quản lý giáo dục A00; A01; C00; D01 19.5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *